A magyar fül-orr-gége és fej-nyaksebész orvosok közül
dr. Lichtenberger György orvosprofesszormunkássága olyan mértékben emelkedik ki, mely méltóvá teszi a „Magyar Örökség" díjra. Gyógyító munkáját nemcsak szorgalommal és lelkesedéssel, hanem igen magas szakmai színvonalon végzi, melynek nemzetközi elismertsége is szembetűnő.

Az általa vezetett fül-orr-gége és fej-nyaksebészeti osztályon a betegek olyan speciális ellátása folyik, amely az egyetemi klinikáktól elvárható színvonalat is sokszor meghaladja. Kiemelem iskolateremtő munkáját, mert tanítványai és munkatársai közül is sokan hírnevet szereztek fül-orr-gégészeti közéletünkben.

Kutató munkája nemzetközileg elismert. A gyógyító munka mellett állatkísérleteket végzett, amelyeknek eredményeként új műtéti eljárásokat dolgozott ki a laryngotracheális szűkületek mikrosebészi kezelésére. Ezeket 1980 óta folyamatosan vezette be a klinikai gyakorlatba. Pályafutása során kiváló technikai érzékkel kereste azokat a megoldásokat, műtéti eljárásokat, melyekkel bizonyos nehéz feladatok könnyebben, egyszerűbben elvégezhetők. Számos orvosi műszert és operációs eszközt fejlesztett ki e célok megvalósítására.

Az általa kialakított műtéti eljárásokat amerikai és külföldi európai egyetemi tankönyvekben illetve műtéttankönyvekben nemzetközileg alkalmazandó eljárásoknak ajánlják. Ezek közül is kiemelkedik és általánosan használt a légcsőmetszés nélküli endo-extralaryngeális laryngomikro-chirurgiás laterofixációs módszer.

2006. december 15-én a Magyar Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesületének elnökévé választották. Külföldi közéleti szereplése is kiemelkedő. Több európai és amerikai fül-orr-gége és fej-nyakse­bészeti társaság levelező, illetve tiszteletbeli tagja.

Hosszú évek óta részt vesz oktatóként a hazai orvostovábbképzésben. Rendszeresen tart előadásokat a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemen az orvostanhallgatók részére. Ugyanezen az egyetemen habilitált 1995-ben és 1996-ban professzori címet kapott.

Egy évtizede rendszeres oktató a Nyugat-Európában és esetenként az Egyesült Államokban rendezett továbbképző tanfolyamokon, amelyeken gyakran műtéti bemutatásokat is végez: Így az ausztriai Innsbruckban, a németországi Kölnben, Lüdenscheidben, Giessenben, Münchenben, Lipcsében, Heidelbergben, az Egyesült Államokbeli Milwaukeeban és Franciaországban/Párizsban.

A magam részéről még nagyobb jelentőségűnek érzem Lichtenberger professzor úr azon kapcsolatrendszerét, melyet a környező országok, elsősorban az erdélyi, kárpátaljai fül-orr-gégészekkel tart. Az erdélyi magyar fül-orr-gégészek szakmai továbbképzése mindig szívügye volt és lelkesen intézte részvételüket a magyar nemzeti fül-orr-gégészeti kongresszusokon, valamint az általa szervezett továbbképző tanfolyamokon és nemzetközi rendezvényeken. A Szent Rókus Kórházban e célból alapítványt is hozott létre egyik szabadalma jogdíjából, amellyel támogatják az erdélyi, kárpátaljai magyar orvosokat. Ezt a nagylelkű tevékenységet különösen fontosnak tartom akkor, amikor a „Magyar Örökség" díj átadásáról van szó.Dr. Répássy Gábor

tanszékvezető egyetemi tanár   

Nyomtatás
 
Ablak bezárása