Kóka Rozália néphagyományt átörökítő tündöklése magyar örökségA magyar népmesék varázslatos világában otthonosan mozgó, és értékeket továbbadni képes egyéniség Kóka Rozália. Évtizedek óta lenyűgözi meséivel a gyermekeket, maradandó élményt ad a felnőtteknek legkülönbözőbb helyszínen, közösségekben. Bejárta az egész „magyar glóbuszt”, a mai határokon belüli települések százait, Felvidéket, Erdélyt, Bácska-Bánát és Vajdaság nehéz sorsú magyar falvait, eljutott a Kanadába szaladt, tengeren túl élő bukovinai magyarokhoz. Lelki táplálékot vitt óvodákba, iskolákba, gyógyulásra vágyóknak az elmegyógyintézetbe, kultúrát éhezőknek a művelődési házakba. Kóka Rozáliát szeretettel fogadták aranyozott színházakban, nehéz szagú kocsmákban, és lenyűgözte a köréje sereglőket bárhol, bármikor, ha mesélni, énekelni kezdett akár erdei tisztásokon búcsúkon, autóbuszon, vonaton, templomban, fővárosban, akár az Isten háta mögötti apró falvakban. Mesélt vidám és boldog embereknek, árváknak és megalázott vendégmunkásoknak, vagy háborútól űzött hazátlanná vált magyaroknak, árvíztől elárvultnak, idegenbe szakadt társainknak. Fiatalon a népművészet mestere lett, és ma is egy magasabb fokon, mert számára a mese, dal, betlehemezés, a hagyomány mind a művészetet szolgálta. Előadó művészete nemes, egyszerű, tiszta, egyedi. Fiatalon tudatosította, hogy az igazi előadáshoz nem elég csak a tehetség, hanem művészetet belülről értő, annak világában otthonosan tájékozott emberre van szükség. A nemes célért sokat dolgozott, fáradozott, tanult.

A változatos életpálya kezdetén már tudatosította magában, hogy nem kell takargatni a bukovinai gyökereket, hanem büszkén vállalható a művészi értékekben, emberi tartásban példamutató közösség műveltsége a maga teljességében. Gyűjtötte a meséket és a mondákat, szólásokat, látomásokat, igaztörténeteket a hagyomány megannyi ágát. Felkereste a szétszórtságban élő bukovinaiakat és „világtalálkozóra” invitálta őket.

A különleges szervezőkészséggel megáldott Kóka Rozália másokban is tudatosította a székely kultúra, műveltség értékeit, megszervezte Érden a Bukovinai Székely Népdalkört. Hamar felfedezte, mi az, ami különleges, ami egyedi, amivel magukra tudja vonni az egész ország figyelmét. Ez a csobánolás. Évről évre megszervezte, hogy minél több helyen játszhassanak, minél szélesebb körben váljon ismertté. Nem tudom, valaki számon tartotta-e, hányszor került előadásra a csobánolás, de talán nem túlzás, ha milliós nézettségről szólok. Sokan láthatták a TV közvetítést, de sokkal maradandóbb élményt adott a személyes részvétel. Nem véletlen, hogy az Országházba is elvihették az emberiséghez szóló karácsonyi üzenetet, példázva a hagyomány erejét. Munkájával az európai kulturális örökség részévé tette a bukovinai székelyek hagyományát.

Az együttes szereplése ébresztette fel az igényt, hogy hanglemezen, kazettán könyvek révén jutassák vissza minél több emberhez a már-már elfelejtett tudást. Évről évre egyre több kiadvánnyal gazdagította a székely népmesék, népdalok iránt érdeklődőket. Ráérzett arra, hogy nem csak a veretes mesék iránt van érdeklődése, hanem az életből vett igaz történeteknek humora, az emberi botlások igényes szintű megfogalmazása és előadása új élményt ad. Egy asszony két vétkecskéje című kötet emiatt lett híres, és jelent meg ismételten, aratott sikert újból és újból Kóka Rozália előadásában. Stílusával példát mutatott a szép beszéd megőrzésére. Ő, akit gyerekkorában megszégyenítettek a székely tájszólás miatt, mostanra visszacsempészte beszédünkbe a székelyes mondatszerkezetet, megbecsülést szerzett a dialektusban előadott meséknek. Gyűjteményei, kötetei – eddig 13 könyve jelent meg - kiváló példatárként gazdagítják az előadható, bemutatható magyar mesetárat. Divat lett Kóka Rozália egyszerű, természetes, mégis székelyes ízű stílusában mesét mondani. Ráadásul a mesemondók és énekesek egész csapatát nevelte, vitte közel a színpadhoz a hagyományátadás élményével. Gyakorlatból tudja, hogy kicsinyek és idősebbek szívéhez milyen narratívum áll közel. Megérzi a köréje sereglők igényét, és előadásait aszerint módosítja, amivel az adott helyen közelebb kerülhet a hallgatósághoz, akár a Bukovinából menekülés történését adja elő, akár a moldvai csángókról szól, vagy az égi látomásokat mondja el. Példamutató lelkesedéssel, eltökéltséggel, fáradtsággal nem törődve találkozókat szervezett népdalköröknek, mesemondóknak, bukovinaiaknak, és elhivatottságával hitet tett a hagyomány örök értéke mellett.

A magyar örökség igazi elhivatott képviselője és továbbéltetője Kóka Rozália, méltán ítélhető meg részére ez a kitüntető cím.
Kríza Idikó   

Nyomtatás
 
Ablak bezárása