Eddigi díjazottak


A fejléc megfelelő mezőjére kattintva az adott szempont szerint rendezhetők a díjazottak. A díjazott keresztnevére kattintva a személyről az Interneten található leírás olvasható, a laudátor keresztnevére kattintva pedig - ha elérhető - a laudáció. (†e: elhunyt, halála előtt díjazták, †u: posztumusz díjazták).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Név Jelleg Foglalkozás, érdem Laudátor sorrend változtatás Mikor díjazták?
Gyapay Gábor személy történész Bertényi Iván †e 2004. 12.
Kobzos Kiss Tamás személy népzenész Erdélyi Zsuzsanna †e 2006. 03.
Illyés Kinga személy előadóművész, színész Béres András †e 2002. 06.
Illés Sándor személy újságíró Kristóf Attila †e 2004. 03.
Illés György személy operatőr Sára Sándor †e 2001. 03.
Raksányi Gellért személy színművész Szigethy Gábor †e 2006. 09.
Regőczi István személy katolikus pap Roska Tamás †e 2009. 03.
Hites Kristóf személy szerzetes Korzenszky Richárd †e 1998. 09.
Jancsó Adrienne személy színésznő Sunyovszky Sylvia †e 1996. 09.
Gyurkovics Tibor személy író Mészöly Dezső †e 1997. 09.
Vekerdi László személy tudomány- és művelődéstörténész Bakos István †e 2004. 12.
Irányi Béla személy orvos Raffai István †e 2006. 12.
Vargyas Lajos személy néprajzkutató Paksa Katalin †e 1999. 03.
Sapszon Ferenc (id.) személy karnagy Szőnyi Erzsébet †e 2010. 03.
Szörényi Éva személy színésznő Ablonczy László †e 1997. 12.
Ferencz Éva személy népdalénekes Erdélyi Zsuzsanna †e 2003. 06.
Halmos Béla és a Nomád Nemzedék személy népzenész Jánosi András †e 1999. 12.
Turczel Lajos személy irodalomtörténész Duray Miklós †e 1998. 09.
Gyarmati Dezső személy vízilabdázó Schulek Csaba †e 2002. 03.
Bessenyei Ferenc személy színművész Czenner Mihály †e 2000. 06.
Fitz Jenő személy történész, régész, numizmatikus Gábler Dénes †e 2005. 12.
Tolnay Klári személy színművész Ablonczy László †e 1997. 06.
Bánszky Pál személy művészettörténész, néprajzkutató közösségteremtő munkája Kő Pál †e 2009. 09.
Erdélyi Zsuzsanna személy néprajztudós Barna Gábor †e 1998. 12.
Triznya Mátyás és Szőnyi Zsuzsa személy festő, író Szörényi László †e 2011. 06.
Borzsák István személy klasszika-filológus, ókortudós Ritoók Zsigmond †e 2002. 09.
Teller Ede személy atomfizikus Bor Zsolt †e 1996. 06.
Fekete Gyula személy író, szociográfus Bíró Zoltán †e 2001. 12.
Farkas Ferenc személy zeneszerző Bónis Ferenc †e 1997. 06.
Böszörményi Géza és Gyarmathy Lívia személy filmrendező Jankovics Marcell †e 2001. 06.
Lichtenberger György személy orvos Répássy Gábor †e 2007. 03.
Beke György személy író, újságíró, műfordító Cseke Péter †e 2002. 06.
Ágh István személy költő Márkus Béla †e 2018. 06.
Udvardi Erzsébet személy festőművész Kratochwill Mimi †e 2002. 09.
Bánffy György személy színművész Nemeskürty István †e 1999. 03.
Csókos Varga Györgyi és az Etyeki Műhely személy képzőművész Deme Tamás †e 2011. 12.
Balogh János személy biológus Jermy Tibor †e 1997. 03.
Pálos Frigyes személy katolikus pap, múzeumigazgató Beer Miklós †e 2018. 03.
Erdélyi Géza személy református püspök Bogárdi Szabó István †e 2018. 03.
Bari Istvánné személy tanítónő Szarka Miklósné †e 2008. 06.
Baróti Lajos személy labdarúgó edző Novotny Zoltán †e 2004. 12.
Szántó Tibor személy tipográfus, könyvművész Hídvégi Máté †e 1999. 12.
Borbándi Gyula személy író Görömbei András †e 2000. 09.
Csizmazia Darab József személy szőlőnemesítő Poprády Géza †e 2000. 03.
Kopp Mária és Skrabski Árpád személy pszichológus,magatartáskutató Andrásfalvy Bertalan †e 2010. 03.
Berlász Jenő személy könyvtáros R. Várkonyi Ágnes †e 1999. 12.
Botka Valéria és Csányi László személy karnagy Tóthpál József †e 1998. 09.
Kiss András személy levéltáros Benkő Samu †e 2010. 09.
Schulteisz Emil személy orvosprofesszor Gazda István †e 2008. 09.
Szabó Helga személy zenepedagógus Tóthpál József †e 2006. 06.
Sütő András személy író Czine Mihály †e 1996. 06.
Sinkovits Imre személy színművész Czenner Mihály †e 1996. 12.
Simonyi Károly személy fizikus, tanár Keszthelyi Lajos †e 1998. 09.
Pozsgay Imre személy politikus Kováts Flórián és Kovács Sándor †e 2003. 12.
Rajki Béla személy úszó, vízilabdázó, edző Gallov Rezső †e 1998. 06.
Püski Sándor és felesége, Ilus néni személy könyvkiadó Kodolányi Gyula †e 1996. 03.
Pungor Ernő személy vegyész, akadémikus Kerkápoly Endre †e 1999. 06.
Hajdó István személy katolikus pap Berszán Lajos †e 2010. 09.
Dévény Anna személy gyógytornász Hagelmayer Istvánné †e 2017. 06.
Görömbei András személy irodalomtörténész Márkus Béla †e 2013. 06.
Papp László személy ökölvívó Schulek Ágoston †e 1995. 12.
Gyulai István személy sportriporter, atléta Vezetéknév Keresztnév †e 2003. 06.
Padisák Mihály személy író, szerkesztő, újságíró Szabó Éva †e 2000. 03.
Nagy Gáspár személy költő, író Görömbei András †e 2006. 09.
Jakó Zsigmond Pál személy történész R. Várkonyi Ágnes †e 2005. 12.
Nemeskürty István személy író, irodalomtörténész Tornai József †e 1995. 12.
Zsivótczky Gyula személy olimpiai bajnok atléta, sportvezető Schulek Ágoston †e 2000. 03.
Márk Gergely személy rózsanemesítő Jámborné Benczúr Erzsébet †e 2008. 03.
Muzslay István személy szerzetes pap, közgazdász Gulyás Balázs †e 2005. 06.
Mészöly Dezső személy író, költő, műfordító, dramaturg Elmer István †e 2008. 06.
Melis György személy operaénekes Fodor Géza †e 1998. 12.
Zenthe Ferenc személy színművész Szigethy Gábor †e 2005. 12.
Makovecz Imre személy építész Gerle János †e 1996. 03.
Koltai Jenő atléta Széchenyi József †e 2002. 09.
Kárpáti Rudolf személy olimpiai bajnok kardvívó Gallov Rezső †e 1998. 09.
Timaffy László személy néprajzkutató Filep Antal †e 2001. 03.
Szokolay Sándor személy zeneszerző Eősze László †e 1998. 03.
Lámfalussy Sándor személy jegybankár Csaba László †e 2006. 03.
Mádl Ferenc személy jogtudós, politikus Fekete György †e 2000. 06.
Béres József személy kutató Bakos István †e 2000. 09.
László Gyula személy történész Gedai István †e 1995. 12.
Koch Sándor személy orvos Freund Tamás †e 2008. 12.
Jeney László személy olimpiai bajnok vízilabdázó Schmitt Pál †e 2004. 06.
Aknay János személy festőművész Novotny Tihamér †e 2018. 06.
Apor Vilmos személy vértanú Bolberitz Pál †u 2003. 06.
Falugondnoki Hálózat és szellemi atyja, Kemény Bertalan intézmény, szervezet falugondnok Csatári Bálint †u 2009. 12.
Bozay Attila személy zeneszerző Tóthpál József †u 2009. 12.
Ádám Jenő személy zeneművész, zenepedagógus, karvezetp

Berkesi Sándor

†u 2002. 03.
Cseh Tamás személy zeneszerző (dalaiért) Hanák Gábor †u 2009. 12.
Gérecz Attila személy költő, sportoló, forradalmár Pozsgai Zsolt †u 2009. 09.
Fábry Zoltán személy író Bíró Zoltán †u 2009. 09.
Balázs János személy festő, költő Szuhay Péter †u 2009. 09.
Szabó Lőrinc személy költő Kabdebó Lóránt †u 2009. 06.
Seregélyes Tibor személy botanikus, természetfotós Szollát György †u 2009. 03.
Benedek Elek személy író Szabó Zsolt †u 2009. 03.
Ady Endre személy költő

Bíró Zoltán

†u 2002. 06.
Andor Ilona személy pedagógus, karvezető, muzsikus

Tóthpál József

†u 2004. 12.
Aba-Novák Vilmos személy festő, grafikus

Fekete György

†u 2006. 03.
Erkel Ferenc és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara személy zeneszerző Bónis Ferenc †u 2010. 06.
Kelemen Lajos személy levéltáros Benkő Samu †u 2011. 09.
A. Tóth Sándor személy bábművész Feledy Balázs †u 2011.03.
Bálint Sándor személy néprajztudós Erdélyi Zsuzsanna †u 1998. 09.
Atzél Endre személy ügyvéd Herczegh Géza †u 2006. 03.
Antall József személy miniszterelnök Kapronczay Károly †u 1996. 06.
Babits Mihály személy költő, író Domokos Mátyás †u 2001. 12.
Molnár Tamás személy filozófus Szíjártó istván †u 2011. 03.
Tóth Ilona személy forradalmár Iván László †u 2010. 12.
Ruttkai Éva személy színművész Szigethy Gábor †u 2010. 12.
Gábor Dénes személy fizikus Pázmándi Gyula †u 2010. 12.
Hegyi-Füstös István személy református lelkész Bogárdi Szabó István †u 2010. 06.
Andorka Rudolf személy szociológus Spéder Zsolt †u 1997. 06.
Áprily Lajos és  Jékely Zoltán személy költő Albert Zsuzsa †u 2000. 03.
Riesz Frigyes személy matematikus Hatvani László †u 2010. 03.
Hauszmann Alajos személy építész Bugár-Mészáros Károly †u 2011. 09.
Mécs László személy költő, szerzetes Korzenszky Richárd †u 2011. 06.
Kass János személy grafikus, szobrász Orosz István †u 2011. 06.
Demeter Béla személy falukutató Vekov Károly †u 2010. 03.
Sántha Kálmán személy orvos Szirmai Imre †u 2009. 12.
Prohászka Ottokár személy püspök, író Frenyó Zoltán †u 2009. 12.
Degré Alajos személy jogtörténész, levéltár-igazgató Gál Gyula †u 2006. 06.
Bibó István személy társadalomfilozófus, politikus Domokos Mátyás †u 1998. 06.
Borsos Miklós személy szobrász, éremművész, grafikus Schrammel Imre †u 1996. 12.
Bay Zoltán személy fizikus

Pungor Ernő

†u 1996. 09.
Brusznyai Árpád személy középiskolai tanár, mártír Pálinkás Vera †u 2006. 06.
Buday György személy grafikus, fametsző, könyvművész Cseke Péter †u 2007. 09.
Budó Ágoston személy fizikus Szabó Gábor †u 2000. 09.
Csapody Vera személy botanikus, növényrajzoló Matskási István †u 2000. 12.
Bay Béla személy vívó, edző, sportvezető Gallov Rezső †u 1997. 12.
Bakay Szilárd személy tábornok Juhász László †u 2006. 12.
Bánffy (Kisbán) Miklós személy író †u 2001. 12.
Csiha Kálmán személy református püspök Bagárdi Szabó István †u 2007. 12.
Csendes Zoltán és Szabédi László személy statisztikus ; költő, újságíró Benkő Samu †u 1998. 06.
Csik Ferenc személy úszó, orvos Szabó Lajos †u 2005. 03.
Csonka János személy gépészmérnök, feltaláló Molnár Károly †u 2001. 03.
Csontváry Kosztka Tivadar személy festőművész (egyedülálló festészete) Sárkány József †u 2009. 06.
Cs. Szabó László személy író, esszéíró Kántor Lajos †u 2008. 12.
Deák Ferenc személy labdarúgó Szepesi György †u 1999. 06.
Dohnányi Ernő személy zeneszerző Kiszely Deborah †u 2001. 09.
Domokos Mátyás személy irodalomtörténész Monostori Imre †u 2001. 06.
Domokos Pál Péter személy néprajztudós Halász Péter †u 2002. 06.
Dsida Jenő személy költő Petrik Béla †u 2007. 09.
Durkó Zsolt személy zeneszerző Tóthpál József †u 2000. 12.
Báthory Júlia személy üvegművész Fekete György †u 2000. 12.
Bárdos Lajos személy zeneszerző, karnagy, zenetudós Lukin László †u 1999. 09.
Barcsay Jenő személy festő, grafikus Szabados Árpád †u 2000. 03.
Benda Kálmán személy történész, levéltáros Benkő Samu †u 2000. 09.
Bartók Béla személy zeneszerző Újfalussy József †u 2001. 03.
Benczúr Gyula személy festő Keserű Katalin †u 2001. 09.
Békésy György személy biofizikus Németh Judit †u 2002. 09.
Batthyány-Strattmann László orvos Szállási Árpád †u 2002. 12.
Egry József személy festő Gopcsa Katalin †u 1998. 12.
Tormay Cécile és a Napkelet c. folyóirat személy író Takaró Mihály †u 2012. 03.
Kubinyi Anna személy textilművész Feledy Balázs †u 2016. 03.
Esterházy János gróf személy politikus Török Bálint †u 1996. 03.
Ferencsik János személy karmester Medveczky Ádám †u 2000. 06.
Fischer Annie személy zongoraművész Pándi Mariann †u 1997. 03.
Fodor András személy költő Tüskés Tibor †u 1999. 12.
Martin György személy néptánckutató Andrásfalvy Bertalan †u 2013. 03.
Fülep Lajos személy művészettörténész F. Csanak Dóra †u 2001. 12.
Fülöp Viktor személy táncművész Koppány Zsolt †u 2001. 12.
Veres Péter személy író Bakos István †u 2012. 03.
Gundel Károly személy vendéglős Jávor Béla †u 1999. 09.
Hajós Alfréd személy olimpiai bajnok úszó Fekete György †u 2002. 12.
Halassy Olivér személy olimpiai bajnok vízilabdázó Csóti György †u 2006. 12.
Györffy György személy történész Gedai István †u 1997. 12.
Haynal Imre személy orvos Antalóczy Zoltán †u 1998. 03.
Hamvas Béla és Kemény Katalin személy író, filozófus Dúl Antal †u 1996. 12.
Fekete István személy író Hoffmann Rózsa †u 2000. 09.
Horváth János személy irodalomtörténész Korompay H. János †u 2004. 03.
Huszár Lajos személy numizmatikus Gedai István †u 2004. 06.
Illyés Gyula személy költő, író Domokos Mátyás †u 1997. 06.
Imreh István személy történész, szociológus Filep Antal †u 2003. 06.
Hittrich Ödön, Mikola Sándor Rátz László Renner János gimnáziumi tanárok személy tanítás Gyapay Gábor †u 2002. 03.
Jancsó Miklós személy farmakológus Telegdy Gyula †u 2007. 06.
Fülei-Szántó Endre személy nyelvész, polihisztor Szirtes Gábor †u 2005. 03.
Endrédy Vendel személy szerzetes Kerekes Károly †u 2004. 09.
Gulyás György és a Debreceni Kodály Kórus személy énekkar Szokolay Sándor †u 2006. 03.
Johan Béla személy egészségpolitikus, orvos Szállási Árpád †u 2002. 03.
József Attila személy költő Bíró Zoltán †u 2001. 06.
Kandó Kálmán személy villamosmérnök Kisteleki Mihály †u 2001. 06.
Karácsony Sándor személy pedagógiai író Kövendi Dénes †u 1997. 09.
Karinthy Frigyes személy író, műfordító Szalay Károly †u 2003. 09.
Kecskési Tollas Tibor személy költő Medvigy Endre †u 1998. 06.
Kemény János báró személy író Adamovits Sándor †u 2008. 09.
Kerényi Károly személy klasszika-filológus Monostori Imre †u 2003. 12.
Keresztury Dezső személy író, irodalomtörénész, műfordító Szijártó István †u 2004. 09.
Klebelsberg Kuno személy művelődéspolitikus Tőkéczki László †u 2001. 09.
Kodály Zoltán személy zeneszerző Szokolay Sándor †u 1996. 06.
Kodolányi János személy író, újságíró Németh Magda †u 1999. 03.
Kondor Béla személy festőművész Dávid Katalin †u 1996. 09.
Korányi Sándor személy orvos Szállási Árpád †u 2003. 03.
Kós Károly személy építész Benkő Samu †u 1997. 03.
Kosztolányi Dezső személy író, költő Bíró Zoltán †u 2003. 03.
Kovács Béla, Nagy Ferenc és Varga Béla személy politikusok Csicsery-Rónay András †u 1999. 12.
Kovács Margit személy keramikus N. Dvorszky Hedvig †u 1996. 06.
Lajtha László személy zeneszerző Berlász Melinda †u 2001. 06.
Latinovits Zoltán személy színművész Lukács Sándor †u 1996. 03.
Levendel László személy orvos Hidvégi Máté †u 2000. 06.
Nemes Nagy Ágnes személy költő Ferencz Győző †u 2008. 09.
Lechner Ödön személy építész Fekete György †u 2001. 06.
Kalmár László személy matematikus Varga Antal †u 2002. 03.
Kerkai Jenő és a Magyar Népfőiskolai Mozgalom személy oktatás András Imre †u 2003. 06.
Magyary Zoltán személy egyetemi tanár Réthelyi Miklós †u 2003. 12.
Mansfeld Péter személy forradalmár Mécs Imre †u 1996. 09.
Márai Sándor személy író, költő, újságíró Hernádi Gyula †u 1996. 12.
Marek József személy állatorvos Kovács Ferenc †u 2007. 03.
Márton Áron személy püspök Tempfli József †u 1996. 03.
Mensáros László személy színművész Czenner Mihály †u 2001. 09.
Mindszenty József személy hercegprímás Dékány Vilmos †u 1999. 12.
Molnár Ferenc személy író, újságíró Ablonczy László †u 2005. 09.
Moór Gyula személy jogfilozófus Varga Csaba †u 2003. 06.
Móricz Zsigmond személy író, újságíró Bíró Zoltán †u 2002. 09.
Galamb József és a Ford T-Modell személy autótervezés Gáti József †u 2016. 03.
Szabó Zoltán személy író, falukutató Petrik Béla †u 2012. 06.
Pilinszky János személy költő Koppány Zsolt †u 1997. 09.
Nagy Ferenc személy fafaragó Kovács Gergelyné †u 2005. 12.
Ravasz László személy református püspük Boross Géza és Hegedűs Lóránt †u 1997. 09.
Nagy Imre és a forradalom hőseinek áldozata alkotás, teljesítmény forradalmár Tóbiás Áron †u 2006. 09.
Nagy László személy költő Görömbei András †u 1998. 09.
Neumann János személy matematikus Kovács Győző †u 1995. 12.
Nyirő József személy író Medvigy Endre †u 2002. 12.
Ordass Lajos személy evangélikus püspök Rókusfalvy Pál †u 2000. 03.
Örkény István személy író Sándor György †u 2004. 06.
Pais Dezső személy nyelvész Kiss Jenő †u 2003. 06.
Petrik Géza személy bibliográfus Kégli Ferenc †u 2003. 03.
Pogány Frigyes személy építés Gáborjáni Péter †u 1999. 12.
Rácz Aladár személy cimbalomművész Herencsár Viktória †u 1999. 03.
Radnóti Miklós személy költő Bíró Zoltán †u 2001. 03.
Radványi Géza személy filmrendező Hernádi Gyula †u 1995. 12.
Rajeczky Benjámin személy zenetörténész, szerzetes Tardy László †u 2003. 09.
Ratkó József személy költő Antall István †u 2006. 12.
Rédei László személy matematikus Csákány Béla †u 2007. 03.
Reményik Sándor személy költő Dávid Gyula †u 2002. 03.
Rónay György személy költő, író, műfordító, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész Vasadi Péter †u 2008. 09.
Medgyessy Ferenc személy szobrászművész Bereczky Loránd †u 2003. 12.
Vass Lajos és a Röpülj Páva mozgalom személy zeneszerző, népdalkutató Tóthpál József †u 2007. 12.
Scheiber Sándor személy rabbi, nyelvész, irodalomtörténész Hídvégi Máté †u 1997. 12.
Hetényi Varga Károly személy író, fordító, tanár Aczél László Zosngor †u 2012. 09.
Simándy József személy operaénekes Tóthpál József †u 1997. 03.
Sík Ferenc személy rendező Kubik Anna †u 2006. 06.
Sík Sándor személy szerzetes, költő, műfordító. irodalomtörténsz Jelenits István †u 2000. 12.
Szabó T. Attila személy nyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutató Benkő Samu †u 1996. 12.
Szalatnai Rezső személy író Tankovits József †u 2000. 09.
Szeleczky Zita személy színművész Szigethy Gábor †u 2007. 12.
Szent-Györgyi Albert személy Nobel-díjas orvos, biokémikus Hídvégi Máté †u 1998. 12.
Szentágothai János személy anatómus Halász Béla †u 2000. 06.
Szécsi Margit személy költő, grafikus, illusztrátor Buda Ferenc †u 2005. 09.
Szőkefalvi-Nagy Béla személy matematikus Hatvani László †u 1999. 06.
Szőnyi István személy festőművész, grafikus Szörényi László †u 2004. 03.
Szőts István személy filmrendező Báron György †u 1996. 09.
Tamási Áron személy író Tardy János †u 1997. 12.
Teleki Pál személy geográfus, politikus Kubassek János †u 2001. 03.
Teres Ágoston személy katolikus pap, csillagász Hetesi Zsolt †u 2008. 06.
Tóth Sándor személy gépkocsivezető Darida János †u 1997. 12.
Török Erzsébet személy népdalénekes Lukin László †u 2003. 03.
Újszászy Kálmán személy teológus, falukutató Virágh Sándor †u 1999. 03.
Vajda Lajos személy festő, grafikus Wehner Tibor †u 2008. 06.
Sinka István személy költő, író Medvigy Endre †u 2000. 06.
Venczel József személy társadalomkutató, közíró Székely András Bertalan †u 2012. 09.
Kaán Károly személy erdőmérnök, gazdaságpolitikus Keszthelyi István †u 2012. 09.
Baross László személy búzanemesítő Estók János †u 2012. 09.
Várkonyi Nándor személy író, szerkesztő, kultúrtörténész Mezey Katalin †u 1998. 12.
Wass Albert személy író, költő Medvigy Endre †u 1999. 09.
Weöres Sándor személy költő, író Bata Imre †u 1998. 03.
Wigner Jenő személy fizikus Pungor Ernő †u 2004. 06.
Szerb Lajos személy író, irodalomtörténész Szakolczay Antal †u 2007. 12.
révkomáromi Oláh család személy matematikatanár Gazda István †u 2013. 03.
Zielinski Szilárd személy építőmérnök, tanár Kausay Tibor †u 2004. 09.
Zsögödi Nagy Imre személy festő Kányádi Sándor †u 2005. 03.
Tandori Károly személy matematikus Móricz Ferencv †u 2008. 03.
Forrai Sándor személy rovásítás-kutató Friedrich Klára †u 2013. 03.
Györffy István személy néprajzkutató Kósa László †u 2012. 12.
Czine Mihály személy irodalomtörténész Bíró Zoltán †u 2012. 12.
Somogyváry Gyula személy író, újságíró, országgyűlési képviselő Takaró Mihály †u 2012. 12.
Miskolczy Dezső személy orvos Benkő Samu †u 2009. 06.
Ozsvári Csaba személy ötvösművész Dévay Attila †u 2013. 03.
A Holokauszt és a kommunizmus magyarországi áldozatai személy Stark Tamás †u 2004. 03.
Entz Géza személy művészettörténész Marosi Ernő †u 2013. 06.
Juhász László személy újságíró Deák Ernő †u 2013. 06.
Wagner Nándor személy szobrászművész Pál Mihály †u 2013. 09.
Huszárik Zoltán személy filmrendező, grafikus Szigethy Gábor †u 2014. 03.
Csonka Ferenc személy katolikus pap, cserkészvezető Lénárd László †u 2014. 03.
Rejtő Jenő személy író Szitányi György †u 2013. 12.
Kaszás Attila személy színművész Szarvas József †u 2014. 09.
Szíjjártó Jenő személy karnagy, népdalgyűjtő Horváth Géza †u 2014. 12.
Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára személy könyvtártörténész, irodalomtudós Rozsondai Marianne †u 2015. 03.
Bálint Tibor személy író, műfordító Kántor Lajos †u 2015. 03.
Pósa Lajos és az Én Újságom gyereklap személy író Praznovszky Mihály †u 2014. 12.
Apponyi Albert személy politikus Csorba László †u 2015. 06.
Csók István személy festőművész Rodics Eszter †u 2015. 09.
Páskándi Géza személy író Dávid Gyula †u 2015. 09.
Jáki Sándor Teodóz személy szerzetes, népzenekutató Cs. Varga István †u 2015. 03.
Lőrincze Lajos személy nyelvész Balázs Géza †u 2015. 12.
Varga Tamás, Vargha Balázs, Varga Domokos személy matematikatanár, irodalomtörténész, író Gazda István †u 2015. 12.
Cziffra György személy zongoraművész Balázs János †u 2016. 12.
Németh László személy író Görömbei András †u 1996. 06.
Grezsa Ferenc személy irodalomtörténész, tanár Imre László †u 2016. 12.
Bálint Ágnes személy meseíró Takács Vera †u 2016. 06.
Szvetnik Joachim személy ötvösművész Rauzs József †u 2016. 06.
Zoltánfy István személy festőművész Temesi Ferenc †u 2016. 12.
Fasang család személy zeneművészet Tóthpál József †u 2017. 09.
Varga Csaba személy filmrendező Mészáros Géza †u 2017. 09.
Gyóni Géza személy költő Vári Fábián László †u 2017. 12.
Hubay Jenő személy hegedűművész Szecsődi Ferenc †u 2017. 12.
Gergely Ferenc személy orgonaművész Tardy László †u 2018. 03.
Illyés Géza urológus professzor RomicsImre †u 2018. 03.
Móra Ferenc személy író Kapus Béláné †u 2018. 03.
Herczeg Géza személy jogtudós Szalayné dr. Sándor Erzsébet dr. †u 2018. 06.
Magyar Állami Operaház intézmény, szervezet zeneművészet Domonkos Máté 2005. 06.
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola és ifj. Sapszon Ferenc karnagy intézmény, szervezet zeneoktatás Arany János 2006. 09.
Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeuma és Jósvainé Dr. Dankó Katalin igazgató intézmény, szervezet múzeum Valter Ilona 2008. 03.
ausztráliai Magyar Élet és Csapó Endre főszerkesztő intézmény, szervezet újság Bakos István 2008. 06.
Magyar tanítóképzés két évszázados intézményrendszere alkotás, teljesítmény oktatás Bakos István 2002. 09.
Magyar Zoltán személy olimpiai bajnok tornász, állatorvos Gallov Rezső 1997. 06.
Fonó Budai Zeneház intézmény, szervezet népzene Birinyi József 2013. 12.
Hangya Szövetkezet intézmény, szervezet mezőgazdaság Nagy Bálint 2010. 06.
Pál István "Szalonna" és bandája csapat, csoport, együttes népzene Böszörményi Gergely 2014. 12.
Százados úti művésztelep intézmény, szervezet képzőművészet, iparművészet Sipos Endre 2014. 12.
Királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás intézmény, szervezet hagyományőrzés Batta György 2017. 09.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete intézmény, szervezet érdekvédelem Kopp Mária 2007. 12.
Magyar tüdőgondozói hálózazt intézmény, szervezet tüdőgondozás Kunszenti Tamás 2014. 12.
Másfélmillió Lépés Magyarországon alkotás, teljesítmény filmsorozat Hanák Gábor 1996. 03.
Martonvásári Óvodamúzeum és létrehozója, Harcsa Tiborné intézmény, szervezet múzeum Kovács Gergelyné 2012. 06.
Hódmezővásárhely intézmény, szervezet Szenti Tibor 2010. 06.
Melocco Miklós személy szobrászművész Wehner Tibor 1998. 06.
Tolcsvay László személy zenész, énekes, zeneszerző Csorba László 2015. 03.
Kligl Sándor személy szobrász Feledy Balázs 2010. 06.
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar csapat, csoport, együttes énekkar Böjte Csaba 2015. 03.
Koncsol László személy irodalomkritikus, művelődéstörténész Kövesdi Károly 2015. 03.
Alsó- és Felsőőri Színjátszók csapat, csoport, együttes színjátszás Deák Ernő 2014. 12.
Sárközi család (György, Márta, Mátyás) személy irodalmár Osztovits Ágnes 2017. 09.
Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta személy népzene, világzene Zelnik József 2000. 09.
Barabás Miklós Céh intézmény, szervezet képzőművészet Dáné Tibor Kálmán 2010. 09.
Kilyén Ilka személy színművész Medgyessy Éva 2010. 09.
Cisztreci Diákok Szövetsége intézmény, szervezet diákszervezet Párdányi Miklós 2012. 06.
Törley Mária személy szobrászművész Tulassay Tivadar 2017. 09.
Bálint Márta személy színművész Pósa Zoltán 2012. 06.
Ferenczy család személy festőművész Keserű Katalin 2012. 06.
Hitel (folyóirat) intézmény, szervezet újságírás Papp Endre 2012. 06.
Molnár V. József személy néplélekrajz-kutató Kelemenné Farkas Márta 2012. 06.
Pál személy szobrászművész Jankovics Marcell 2016. 03.
Bubnó Tamás és a Szent Efrém Férfikar csapat, csoport, együttes egyházzene Kocsis Fülöp 2014. 09.
Kovács Gyula személy gyümölcsész Ambrus Lajos 2015. 06.
Vikár család csapat, csoport, együttes néprajztudós Kelemen László 2011. 03.
Lengyel-magyar barátság alkotás, teljesítmény barátság Kovács István 2015. 06.
Vasárnapi Iskola Alapítvány intézmény, szervezet szórványmentés Vetési László 2015. 06.
Nemeshegyi Péter személy szerzetes Várnai Jakab 2015. 06.
Nagybányai Művésztelep intézmény, szervezet festészet Kernács Gabriella 2002. 06.
Mezőtúri Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Veres-Kovács Attila 2015. 06.
Bogdán József személy katolikus pap Dudás Károly 2017. 12.
Olasz Ferenc személy filmrendező, fotóművész, operatőr Makovecz Imre 1998. 03.
Oloffson Placid személy bencés szerzetes Czigány György 2005. 03.
Balogh Kálmán és Lukács Miklós személy cimbalomművész Liber Endre 2015. 09.
1956-os forradalom és szabadságharc alkotás, teljesítmény Vizi E. Szilveszter 2006. 09.
Lajos életműve, az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság személy labdarúgó Ballai Attila 2015. 06.
Pálos rend intézmény, szervezet szerzetesrend Török József 2008. 12.
Szabó Ferenc személy katolikus pap, irodalomtörténész Kőrösiné dr. Merkl Hilda 2011. 03.
Pap Gábor személy művészettörténész Makovecz Imre 1997. 03.
Papp Lajos személy szívsebész Juhász-Nagy Sándor 2003. 06.
Batta György személy költő, író Rókusfalvy Pál 2011.03.
Perner Ferenc személy transzplantációs sebész Lövey György 1999. 06.
kárpátaljai Credo együttes csapat, csoport, együttes egyházi zene Böszörményi Gergely 2015. 12.
Piarista rend intézmény, szervezet szerzetesrend Kapronczay Károly 2007. 12.
Daczó Lukács Árpád személy szerzetes Takács György 2015. 09.
Ablonczy László személy újságíró, színházigazgató Lengyel György 2011. 09.
Nagy Zoltán személy néprajztudós Csongrády Béla 2011. 06.
vargyasi Sütő család személy bútorfestés, fafaragás Vargha Mihály 2015. 12.
Cédrus Táncegyüttes csapat, csoport, együttes táncművészet Timár Sándor 2018. 06.
É. Kovács László személy néprajzi gyűjtő B. Kovács István 2015. 09.
Buda Ferenc személy költő Füzi László 2015. 09.
Császár Angela személy színművész Schulek Ágoston 2010. 12.
Halász Judit személy színművésznő, énekesnő Takács József 2015. 03.
szegedi Somogyi Könyvtár intézmény, szervezet könyvtár Szőkefalvi-Nagy Erzsébet 2015. 12.
Legszebb Konyhakertek program alkotás, teljesítmény kertművelés Fazekas Sándor 2017. 12.
Somogyi Győző személy grafikus, festő Kovács István 2014. 09.
Sándor György személy író, előadóművész, „humoralista” Fekete György 1998. 03.
Sao Paolói Szent Gellért Apátság és Szent Imre Kollégium intézmény, szervezet oktatás Jordán László 1999. 06.
Sárospataki Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Fekete Károly 2005. 03.
Pannonhalmi Főapátság intézmény, szervezet hit megőrzése Poprády Géza 2004. 12.
Országos Széchenyi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum intézmény, szervezet könyvtár Poprády Géza 2002. 12.
Autóbusztervezés, autóbuszgyártás Magyarországon alkotás, teljesítmény autóbuszgyártás Takács János 2015. 09.
Szíjártó István és a Balaton Akadémia intézmény, szervezet magyarságkutatás Bakos István 2011. 12.
Pécsi Kamarakórus és Tillai Aurél csapat, csoport, együttes énekkar Kerényi Mária 2005. 09.
Deáky András személy tanár Halász Péter 2016. 03.
Cseh László személy úszó Csurka Gergely 2015. 12.
Gisztl Anna személy ruhatervező Budai Ilona 2015. 12.
Márton Árpád személy festőművész Banner Zoltán 2017. 12.
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) oktatás Schmitt Pál 2003. 09.
Csukás István személy író Lackfi János 2016. 12.
Molnár Levente személy operaénekes BocskorSalló Lóránt 2017. 12.
Szék (település) intézmény, szervezet népzenei hagyomány Sebő Ferenc 2011. 06.
Budai Ilona személy népdalénekes Kobzos Kiss Tamás 1996. 12.
Sopron hűsége alkotás, teljesítmény a leghűségesebb város Kubinszky Mihály 2007. 06.
Petrás Mária személy népdalénekes, keramikus Kóka Rozália 2016. 03.
Schulek Ágoston és Szkalla Edith személy nemzetszolgálat Koltay Gábor 2011. 12.
Győrfi Sándor és Györfi Lajos személy szobrász Prokai Gábor 2009. 12.
Csík zenekar és az alapító Csík János csapat, csoport, együttes népzene, világzene Kelemen László 2009. 09.
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és karnagya, Kollár Kálmán csapat, csoport, együttes zene Tóthpál József 2011. 06.
Auguszt család és Auguszt E. József csapat, csoport, együttes cukrászművészet Jávor Béla 2011. 03.
Száztagú Cigányzenekar és szólistája, Bangó Margit csapat, csoport, együttes cigányzene Tóthpál József 2000. 06.
Kuklay Antal és Telenkó Miklós lelkipásztorok Hofher József 2014. 12.
Magyar Máltai Szereteszolgálat Jelenlét Programja intézmény, szervezet karitatív tevékenység Beer Miklós 2016. 12.
Dunapataj 1919-es hősei csapat, csoport, együttes felkelés Kiss Gy. Csaba 2009. 06.
Szent István Társulat intézmény, szervezet könyykiadás Dávid Katalin 2001. 03.
Szent Rókus Kórház intézmény, szervezet kórház Szállási Árpád 2001. 12.
Angelica leánykar és Gráf Zsuzsanna alapító karnagy csapat, csoport, együttes énekkar Mácsai János 2009. 03.
Egyetemi Könyvtár intézmény, szervezet könyvtár Szögi László 2018. 06.
Szőnyi Erzsébet személy zeneszerző, zenepedagógus Szokolay Sándor 2004. 09.
Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium intézmény, szervezet oktatás Beke György 2003. 03.
Supka Géza által útjára indított Ünnepi Könyvhét intézmény, szervezet Lator László 2009. 06.
Wekerletelep alkotás, teljesítmény emberközpontú lakópark Benkő Samu 2004. 09.
Korniss Péter személy fotóművész Sára Sándor 2010. 09.
Valahol Európában és Radványi Géza rendező alkotás, teljesítmény film Hernádi Gyula 1995. 12.
Albert Gábor és Albert Zsuzsa személy író Szijártó István 2016. 12.
Halzl József és a Rákóczi Szövetség személy érdekképviselet Martényi Árpád 2010. 12.
Tempfli József személy katolikus püspök Tőkés László 1997. 09.
Páll család (Korond) csapat, csoport, együttes fazekasművészet Szatmári Ferenc 2016. 12.
Természet Világa intézmény, szervezet folyóirat Gazda István 2004. 03.
Bethlen Gábor Alapítvány intézmény, szervezet a nemzeti összetartozás szolgálatában Bakos István és Kiss Gy. Csaba 1997. 03.
Tiszatáj (folyóirat) intézmény, szervezet folyóirat Bíró Zoltán 1999. 06.
Toldy Ferenc Gimnázium intézmény, szervezet oktatás Buzinkay Géza 2007. 09.
Trogmayer Ottó és a Nemzeti Történeti Emlékpark kialakításában közreműködők alkotás, teljesítmény Fogor István 1997. 06.
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület intézmény, szervezet közművelődés Filep Antal 2010. 09.
Óbudai Danubia Zenekar csapat, csoport, együttes klasszikus zene TakácsJózsef 2018. 06.
Tőkés László személy püspök, politikus Kincses Előd 1995. 12.
Ludovika Akadémia intézmény, szervezet katonai felsőoktatás Szakály Sándor 2018. 03.
Tungsram Kodály Zoltán Férfikara csapat, csoport, együttes énekkar Tóthpál József 2008. 06.
Bedő György és a Kairosz könyvkiadó személy könyvkiadás Bakos István 2010. 12.
Tízezer nap és Csoóri Sándor, Kósa Ferenc, Sára Sándor alkotás, teljesítmény film Lugossy László 1997. 09.
Domonkos Béla személy szobrászművész Kubassek János 2016. 06.
Gárdonyi Zoltán és Zsolt személy zeneszerző Berlász Melinda 2016. 06.
Aranycsapat csapat, csoport, együttes labdarúgás Vándor Kálmán 1996. 06.
V. Majzik Mária személy szobrászművész Jókai Anna 2002. 12.
Váradi Péter Pál személy fotóművész Kondor Katalin 2005. 03.
A magyar nép Szent Korona iránti tisztelete 1999. 06.
Fővárosi Énekkar csapat, csoport, együttes énekkar Zelinka Tamás 2012. 09.
Jánosi Antal személy dramaturg Deák Ernő 2016. 06.
Ritoók Zsigmond személy klasszika-filológus Németh György 2016. 06.
Ulman István személy fafaragó művész Badin Ádám 2018. 06.
Hazajáró honismereti televíziós műsor szellemisége alkotás, teljesítmény televíziós műsor Böjte Csaba 2012. 09.
Csonkaréti Károly személy hadtörténész Margitay-Becht András 2016. 09.
Angster család csapat, csoport, együttes orgonakészítés Fekete Károly 2006. 12.
Misztrál együttes csapat, csoport, együttes népzenei együttes Sipos Mihály 2016. 06.
Vásáry Tamás személy zongoraművész, karmester Kerényi Mária 1999. 09.
Bakay Kornél személy régész Gedai István 2007. 09.
Vértesaljai Antalné személy népművész, néptanító Réthelyi Miklós 2008. 03.
Kassai Magyar Ipariskola intézmény, szervezet oktatás Albert Sándor 2016. 09.
Lukácsi Huba személy rendezőtanár Takács Bence Ervin 2016. 09.
Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert intézmény, szervezet botanikus kert Vida Gábor 2016. 09.
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola intézmény, szervezet oktatás Farkas Ádám 2009. 03.
Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor személy szobrászművész Feledy Balázs 2003. 03.
Szabó Dénes és a Cantemus Gyermekkórus és Pro Musica Leánykar csapat, csoport, együttes énekkar Tarcai Zoltán 2004. 09.
Tihanyi Bencés Apátság intézmény, szervezet hit megőrzése Szörényi László 2005. 06.
Vörösmarthy Dániel személy szemész Szállási Árpád 2005. 12.
Pálos Szent Vincéről elnevezett Szatmári Irgalmas Nővérek intézmény, szervezet szerzetesrend Cséfalvay Pál 2007. 03.
Vasas Művészegyüttes csapat, csoport, együttes énekkar, zenekar, tánckar Somos Csaba 2016. 09.
Szarka György személy geológus, honismereti vezető Császár Angéla 2008. 09.
Szentendrei Régi Művésztelep intézmény, szervezet képzőművészet Hann Ferenc 2008. 09.
Zétényi Zsolt személy jogász Galla János 2016. 09.
Hunyadi László személy szobrász Péterfy László 2009. 03.
Debreceni Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Kocsis Attila 2013. 03.
Beszélni Nehéz Anyanyelvi Mozgalom alkotás, teljesítmény anyanyelvi mozgalom Bencédy József 2008. 12.
Békéstarhosi Énekes Iskola intézmény, szervezet énekoktatás Szokolay Sándor 2007. 09.
Berszán Lajos és a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Kollégium személy katolikus pap Roska Tamás 2004. 06.
Bécsi Napló intézmény, szervezet újság Újvári Gábor 2004. 12.
Zeneakadémia (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) intézmény, szervezet zeneoktatás Szegedy-Maszák Mihály 2007. 03.
Csete György és Ildikó személy építész Fekete György 1999. 09.
Nádasdy Iskola intézmény, szervezet művészetoktatás Németh Zsolt 2018. 03.
Csíksomlyói katolikus közösség és a zarándokok intézmény, szervezet zarándoklat Balogh Júlia 1998. 03.
Csillagszemű gyermektáncegyüttes és a Tímár házaspár csapat, csoport, együttes tánc Andrásfalvy Bertalan 1998. 06.
Várdy Béla és Várdy Huszár Ágnes személy történész, irodalomtörténész Ludányi András 2013. 06.
Győri ETO kézilabdacsapata és Görbicz Anita csapat, csoport, együttes kézilabda Szilágyi Andrea 2013. 06.
Csoóri Sándor személy költő, író, politikus Görömbei András 2005. 06.
Juhász Zoltán személy furulyaművész Birinyi József 2017. 03.
Dávid Katalin személy művészettörténész Zelnik József 1997. 03.
Magyar állatorvosképzés alkotás, teljesítmény állatorvosképzés Gerencsér Ferenc 2017. 03.
Debreceni Nyári Egyetem intézmény, szervezet oktatás Fekete Károly 2007. 06.
Debreceni Református Kollégium Kántusa csapat, csoport, együttes énekkar Fekete Károly 1997. 12.
Nádasdy Alapítvány és az alapító Nádasdy Ferenc intézmény, szervezet kultúra támogatása Ódor László 2008. 03.
Bakos Gáspár és a HatNet csapat személy asztrofizikus Szabados László 2013. 09.
Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium intézmény, szervezet oktatás Benkő Samu 2006. 12.
Tardy János személy természetvédő Zlinszky János 2005. 06.
Dudás Károly személy író Bíró Zoltán 2004. 09.
Duna Televízió intézmény, szervezet tömegtájákoztatás Sylvester Lajos 1996. 09.
Duray Miklós személy politikus, író Szakolczay Lajos 2000. 03.
B. Kovács István személy gömörológus, muzeológus, szerkesztő Erdélyi Géza 2013. 09.
Egerszegi Krisztina személy olimpiai bajnok úszó Jancsó Kornél 1996. 09.
Csángómagyar népi kultúra alkotás, teljesítmény hagyományőrzés Halász Péter 2005. 12.
OSZK Restauráló Laboratóriumának pergamen-kódex restauráló eljárása alkotás, teljesítmény restaurálás Kastaly Beatrix 2017. 03.
Berecz András személy énekes, mesemondó Deme Tamás 2001. 09.
B. Farkas Tamás és Kernács Gabriella személy filmrendező, művészettörténész Fekete György 1998. 12.
Kárpát-medencei magyar középiskolák intézmény, szervezet nemzetmegtartó erő

Gazda István

2010. 06.
Selye János Gimnázium (Révkomárom) intézmény, szervezet oktatás Gazda István 2017. 03.
Sajdik Ferenc személy grafikus Csukás István 2017. 03.
Böszörményi Gergely személy egyházzenész Bogárdi Szabó István 2012. 12.
Kassai Lajos személy lovasíjász Lezsák Levente 2012. 12.
Magyar Földrajzi Múzeum intézmény, szervezet földrajztudomány Gábris Gyula 2012. 12.
Budavári Mátyás-templom ének- és zenekara és Tardy László karnagy csapat, csoport, együttes énekkar Mohay Miklós 2006. 12.
Szöllősi Antal személy archívum-alapító Deák Ernő 2017. 03.
Zelnik József személy etnográfus, író Bakos István 2012. 12.
Rubik Ernő (Id. és Ifj.) személy feltaláló Gazda István 2009. 03.
"Egy mondat a zsarnokságról" Illyés Gyula verse alkotás, teljesítmény vers Szigethy Gábor 2006. 03.
Czigány György személy író, költő, újságíró Kalász Márton 2009. 06.
marosvásárhelyi Teleki Téka intézmény, szervezet könyvtár Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit 2012. 03.
Eötvös József Collegium intézmény, szervezet oktatás Borzsák István 2003. 09.
Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg intézmény, szervezet honvédelem Szakály Sándor 2013. 03.
Erdélyi Múzeum Egyesület és gróf Mikó Imre intézmény, szervezet Kerkápoly Endre 2002. 06.
Záborszky József és a Szent István Király Szimfonikus Zenekar csapat, csoport, együttes énekkar Devich János 2000. 12.
Erdélyi magyar protestáns lelkészképzés alkotás, teljesítmény oktatás Kozma Zsolt 2010. 09.
Evangélium Színház és Udvaros Béla intézmény, szervezet színjátszás Albert Gábor 2005. 09.
Böröcz József személy szociológus Dobos László 1998. 03.
Böjte Csaba és a Dévai Magyarok Nagyasszonya Kollégium személy szerzetes Kozma Imre 2002. 12.
Borsa Gedeon személy irodalomtörténész, bibliográfus Pojjákné Vásárhelyi judit 2005. 03.
A magyar katonai térképészet történelmi jelentőségű teljesítménye alkotás, teljesítmény térképészet Klinghammer István 2011. 12.
Szolnoki Művésztelep intézmény, szervezet művészet Egri Mária 2017. 03.
Báthory István Kollégium intézmény, szervezet oktatás Szögi László 2015. 06.
Beke József személy irodalomtörténész Suba Lajos 2017. 06.
Besenyei Péter személy műrepülő Novotny Zoltán 2007. 06.
Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény, szervezet Csányi Vilmos 2001. 09.
Frideczky János és a Pozsonyi Casino személy hagyományőrzés Mács József 2008. 06.
Nyisztor Ilona személy moldvai csángó népdalénekes, pedagógus Kobzos Kiss Tamás 2009. 06.
Fa Nándor személy hajótervező, vitorlázó Siklós Erika 2017. 06.
Balassagyarmati felkelés alkotás, teljesítmény felkelés Tyekvicska Árpád 2009. 09.
Gaál István személy grafikus, festőművész Nemeskürty István 2003. 09.
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok intézmény, szervezet ismeretterjesztés Pálinkás József 2012. 03.
Korzenszky Richárd személy szerzetes Szögi László 2012. 03.
Magyar Baráti Közösség intézmény, szervezet hagyományőrzés Kálmán Attila 2012. 03.
Pécsi Zsolnay Gyár intézmény, szervezet porcelángyártás Fekete György 2004. 06.
Ghymes együttes csapat, csoport, együttes népzene, világzene Kelemen László 2008. 09.
Bécsi Európa Klub intézmény, szervezet Juhász László 2006. 09.
Fasori református templomban élő gyülekezet intézmény, szervezet vallási közösség Bogárdi Szabó István 2013. 12.
Esztergályos Jenő és az Apáczai Kiadó intézmény, szervezet könyvkiadás Hoffmann Rózsa 2008. 12.
Gyenge Valéria személy olimpiai bajnok úszó Schmitt Pál 2000. 06.
Csermely Péter személy biokémikus, hálózatkutató Ódor László 2010. 03.
Hajdu Ráfis János és felesége, Bakos Mária személy múzeumépítő Réz Gyula 2010. 03.
MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete intézmény, szervezet limnológia Elekes Károly 2017. 06.
Pető Intézet intézmény, szervezet mozgássérültek gondozása Réthelyi Miklós 2013. 06.
Gulyás Gyula és Gulyás János személy filmrendezők Dárday István 2012. 03.
Burg Kastl Magyar Gimnázium (1958-2006) intézmény, szervezet oktatás Jókay Károly 2010. 06.
Jelenczki István személy filmrendező Dárday István 2013. 06.
Egymásért Alapítvány intézmény, szervezet karitatív tevékenység Majnek Antal 2016. 03.
Honvéd Együttes és Novák Ferenc csapat, csoport, együttes művészeti intézmény Vásárhelyi László 1999. 06.
Herencsár Viktória személy cimbalomművész Hollós Máté 2008. 12.
Herendi Porcelánmanufaktúra intézmény, szervezet Schrammel Imre 2001. 06.
Erdélyi Kárpát Egyesület intézmény, szervezet természetjárás Dávid Gyula 2013. 09.
Hevesi István személy olimpiai bajnok vízilabdázó Schmitt Pál 2004. 06.
Rostás Árpád személy asztalos Bakai Péter 2011.03.
Magyar Védőnői Szolgálat intézmény, szervezet csecsemőgondozás Tulassay Tivadar 2013. 09.
Hóman-Szekfű Magyar Történet alkotás, teljesítmény történelmi lexikon Újvári Gábor 2008. 03.
Évezredes népi gyógyászatunk alkotás, teljesítmény orvoslás Pottyondy Ákos 2013. 09.
Orosz Ildikó személy pedagógus, oktatáspolitikus Németh Zsolt 2017. 06.
Rieger Tibor személy szobrász Szakolczay Lajos 2011. 09.
Magyaródy Szabolcs személy közíró, szerkesztő Lipcsey Ildikó 2011. 09.
Földi Imre személy súlyemelő, edző Aján Tamás 1999. 09.
Budapesti Kórus csapat, csoport, együttes zene Vass M. Katalin 2011. 09.
Eősze László személy zenetörténész Szőnyiné Szerző Katalin 2013. 09.
Honvéd Férfikar csapat, csoport, együttes éneklés Tóthpál József 2013. 03.
István, a király alkotás, teljesítmény rockopera Szokolay Sándor 1995. 12.
ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara és Baross Gábor karnagy csapat, csoport, együttes zene Tóthpál József 2002. 09.
Lukács János személy történész Botos Máté 2012. 09.
Haáz család és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia csapat, csoport, együttes zeneoktatás Beder Tibor 2003. 12.
Házsongárdi temető intézmény, szervezet Lászlóffy Aladár 2004. 03.
Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium intézmény, szervezet oktatás Rezi Elek 2011. 06.
Kassai Thália Színház intézmény, szervezet Tóth László 2009. 12.
Szekeres Erzsébet személy textilművész Kovács Gergelyné 2017. 06.
Füvészkert (ELTE Botanikus Kert) intézmény, szervezet növények bemutatása Sipos László 2005. 09.
Kaláka együttes csapat, csoport, együttes zene Lackfi János 2014. 03.
Élet és Tudomány intézmény, szervezet újság Staar Gyula 2006. 06.
Genfi Magyar Könyvtár és alapítója, Szabó Zoltán intézmény, szervezet könyvtár Ódor László 2006. 06.
Grétsy László személy nyelvész Balázs Géza 2007. 03.
Hadtörténeti Intézet és Múzeum intézmény, szervezet múzeum Katona Tamás 2008. 12.
Járai Zsigmond személy közgazdász Bogár László 2007. 09.
Mikulás Ferenc és az általa vezetett Kecskeméti Rajzfilmstúdió személy animációs film Keserű Katalin 2011. 12.
Kalász Márton személy költő, író Antall István 2014. 03.
Jókai Anna személy írónő Alexa Károly 1998. 06.
Kispálné dr. Lucza Ilona személy múzemigazgató Kovács Gergelyné 2014. 03.
Juhász Ferenc személy költő Vasy Géza 2008. 03.
Kajak-kenu sportág alkotás, teljesítmény Schulek Csaba 2001. 09.
Kallós Zoltán személy néprajzkutató, népzenegyűjtő Andrásfalvy Bertalan 2000. 12.
Határok nélkül alkotás, teljesítmény nemzetpolitikai rádióműsor Szily Katalin 2016. 03.
Takaró Mihály személy író, költő, irodalomtörténész Raffay Ernő 2014. 03.
Kányádi Sándor személy költő Benkő Samu 1998. 12.
Döbrentei Ildikó és Levente Péter személy színész, rendező, tanár Takács Vera * rádióinterjú 2009. 09.
Faragó Laura személy énekművész, népdalénekes Tóthpál József 2014. 06.
Kárpátaljai Ferences Misszió intézmény, szervezet hitélet, szegények segítése Jelenits István 2001. 12.
Kárpáti György személy olimpiai bajnok vízilabdázó Schmitt Pál 2004. 06.
Kecskeméti Kodály Iskola intézmény, szervezet művészetoktatás Tóthpál József 2005. 12.
Gazda József személy szociográfus, író Halász Péter 2014. 06.
Losonczi Áron személy építészmérnök Pakucs János 2014. 06.
Matuska Márton személy újságíró Osztie Zoltán 2014. 06.
Hamerli család személy kesztyűkészítő Sey Gábor 2014. 06.
Kiss Stúdió Színház (Nagyvárad) intézmény, szervezet színjátszás Kondor Katalin 2007. 12.
Kunkovács László személy fotóművész, etnográfus Sáros László György 2014. 03.
Rátai Dániel és a Leonar3Do személy feltaláló Pakucs János 2011. 12.
Jónyer István személy asztaliteniszező Stocker Miklós 2014. 06.
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola intézmény, szervezet zeneoktatás Tóthpál József 2004. 03.
Popovics Béla személy tanár, helytörténész Vári Fábián László 2014. 06.
Kóka Rozália személy mesemondó, népdalénekes Kriza Ildikó 2007. 03.
Kolozsvári Állami Magyar Színház és a nagyváradi Szigligati Színház intézmény, szervezet színjátszás Szabó József 1999. 03.
Jankovics Marcell személy rendező Orosz István 2013. 12.
Palkovits Miklós személy orvos Szél Ágoston 2013. 12.
Kormorán együttes csapat, csoport, együttes nemzeti rockzenekar Wohlmuth István 2006. 06.
Szelényi Károly személy fotóművész Marosi Ernő 2013. 12.
Kalotaszeg református templomépítészete alkotás, teljesítmény építészet Maksay Ádám 2017. 09.
1956-os Vízilabda Bajnokcsapat csapat, csoport, együttes sportteljesítmény Schmitt Pál 2004. 06.
Amerikai Magyar Alapítvány és Molnár Ágoston intézmény, szervezet magyar nyelv és kultúra megőrzése Kovács Ilona 2005. 09.
Kozma Imre és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat személy katolikus pap Kálmán Attila 2003. 09.
Kubik Anna személy színművész Ablonczy László 2007. 06.
Külföldi Magyar Cserkészszövetség intézmény, szervezet cserkészet Magyaródy Szabolcs 1997. 09.
Bókay-klinika intézmény, szervezet gyermekgyógyászat Tulassay Tivadar 2014. 09.
Lakitelki Népfőiskola intézmény, szervezet oktatás Andrásfalvy Bertalan 2003. 03.
Pápai Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Bogárdi Szabó István 2011. 12.
Fülöp G. Dénes és Fülöpné Suba Ilona személy lelkész Ötvös József 2014. 09.
Vincze és Fiai Papírmerítő és Könyvkötő Műhely intézmény, szervezet papírmerítő Poprády Géza 2010. 12.
Magyar Huszár csapat, csoport, együttes hagyományőrzés Zachar József 2007. 09.
Debreceni Hajdú Táncegyüttes csapat, csoport, együttes néptánc Diószegi László 2014. 09.
Maczkó Mária személy népdalénekes Timár Sándor 2003. 12.
Balázs Árpád személy zeneszerző Tóthpál József 2002. 12.
Kolozsvári Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Vajna Zoltán 2007. 06.
Gödöllői Iparművészeti és Képzőművészeti Művésztelep intézmény, szervezet iparművészet Keserű Katalin 2005. 09.
Andrásfalvy Bertalan személy néprajztudós Bakos istván 2002. 06.
Balczó András személy öttusázó Schulek Ágoston 1996. 03.
Kőbán Rita személy olimpiai bajnok kajakozó Aján Tamás - Gallov Rezső 1999. 03.
Magyar Iparművészet intézmény, szervezet újság Tiszavári Ferencné 2007. 06.
Magyar árvízvédekezők alkotás, teljesítmény Kristóf Attila 2000. 12.
Gulyás Dénes személy operaénekes Batta András 2014. 09.
Magyar Nemzet és Pethő Tibor intézmény, szervezet újság Antalóczy Zoltán 1997. 06.
Magyar Nyelvtudományi Társaság intézmény, szervezet nyelvművelés Éder Zoltán 2004. 12.
Magyar Országos Levéltár intézmény, szervezet levéltár Bertényi Iván 2006. 03.
Magyar Olimpiai Bizottság intézmény, szervezet sport Novotny Zoltán 2005. 06.
Magyar Rádió intézmény, szervezet média Tóbiás Áron 2003. 09.
Magyar Írószövetség intézmény, szervezet írók, költők érdekvédelme Bíró Zoltán 2006. 09.
Péreli Zsuzsa személy képzőművész Csorba László 2017. 09.
Lauer Edith személy az Amerikai Magyar Koalcíió nyugalmazott elnöke Sütő András 2002. 03.
A nemzetközi űrkutatásban való magyar részvétel alkotás, teljesítmény Both Előd 2010. 03.
Lutheránia Énekkar és Kamp Salamon csapat, csoport, együttes énekoktatás Erdélyi Zsuzsanna 2003. 06.
alcsócsernátoni Haszmann család csapat, csoport, együttes múzeum Szabó Zsolt 2013. 12.