Eddigi díjazottak


A fejléc megfelelő mezőjére kattintva az adott szempont szerint rendezhetők a díjazottak. A díjazott keresztnevére kattintva a személyről az Interneten található leírás olvasható, a laudátor keresztnevére kattintva pedig - ha elérhető - a laudáció. (†e: elhunyt, halála előtt díjazták, †u: posztumusz díjazták).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Név Jelleg Foglalkozás, érdem Laudátor sorrend változtatás Mikor díjazták?
Balogh János személy biológus Jermy Tibor †e 1997. 03.
Márk Gergely személy rózsanemesítő Jámborné Benczúr Erzsébet †e 2008. 03.
Udvardi Erzsébet személy festőművész Kratochwill Mimi †e 2002. 09.
Vargyas Lajos személy néprajzkutató Paksa Katalin †e 1999. 03.
Görömbei András személy irodalomtörténész Márkus Béla †e 2013. 06.
Illés Sándor személy újságíró Kristóf Attila †e 2004. 03.
Pungor Ernő személy vegyész, akadémikus Kerkápoly Endre †e 1999. 06.
Sapszon Ferenc (id.) személy karnagy Szőnyi Erzsébet †e 2010. 03.
Illyés Kinga személy előadóművész, színész Béres András †e 2002. 06.
Vekerdi László személy tudomány- és művelődéstörténész Bakos István †e 2004. 12.
Halmos Béla és a Nomád Nemzedék személy népzenész Jánosi András †e 1999. 12.
Simonyi Károly személy fizikus, tanár Keszthelyi Lajos †e 1998. 09.
Teller Ede személy atomfizikus Bor Zsolt †e 1996. 06.
Sinkovits Imre személy színművész Czenner Mihály †e 1996. 12.
Timaffy László személy néprajzkutató Filep Antal †e 2001. 03.
Borzsák István személy klasszika-filológus, ókortudós Ritoók Zsigmond †e 2002. 09.
Botka Valéria és Csányi László személy karnagy Tóthpál József †e 1998. 09.
Berlász Jenő személy könyvtáros R. Várkonyi Ágnes †e 1999. 12.
Püski Sándor és felesége, Ilus néni személy könyvkiadó Kodolányi Gyula †e 1996. 03.
Ferencz Éva személy népdalénekes Erdélyi Zsuzsanna †e 2003. 06.
Csizmazia Darab József személy szőlőnemesítő Poprády Géza †e 2000. 03.
László Gyula személy történész Gedai István †e 1995. 12.
Gyapay Gábor személy történész Bertényi Iván †e 2004. 12.
Fitz Jenő személy történész, régész, numizmatikus Gábler Dénes †e 2005. 12.
Irányi Béla személy orvos Raffai István †e 2006. 12.
Borbándi Gyula személy író Görömbei András †e 2000. 09.
Gyurkovics Tibor személy író Mészöly Dezső †e 1997. 09.
Kobzos Kiss Tamás személy népzenész Erdélyi Zsuzsanna †e 2006. 03.
Szokolay Sándor személy zeneszerző Eősze László †e 1998. 03.
Sütő András személy író Czine Mihály †e 1996. 06.
Bari Istvánné személy tanítónő Szarka Miklósné †e 2008. 06.
Nemeskürty István személy író, irodalomtörténész Tornai József †e 1995. 12.
Regőczi István személy katolikus pap Roska Tamás †e 2009. 03.
Böszörményi Géza és Gyarmathy Lívia személy filmrendező Jankovics Marcell †e 2001. 06.
Mádl Ferenc személy jogtudós, politikus Fekete György †e 2000. 06.
Gyulai István személy sportriporter, atléta Vezetéknév Keresztnév †e 2003. 06.
Gyarmati Dezső személy vízilabdázó Schulek Csaba †e 2002. 03.
Szabó Helga személy zenepedagógus Tóthpál József †e 2006. 06.
Lámfalussy Sándor személy jegybankár Csaba László †e 2006. 03.
Nagy Gáspár személy költő, író Görömbei András †e 2006. 09.
Zenthe Ferenc személy színművész Szigethy Gábor †e 2005. 12.
Kárpáti Rudolf személy olimpiai bajnok kardvívó Gallov Rezső †e 1998. 09.
Melis György személy operaénekes Fodor Géza †e 1998. 12.
Csókos Varga Györgyi és az Etyeki Műhely személy képzőművész Deme Tamás †e 2011. 12.
Jeney László személy olimpiai bajnok vízilabdázó Schmitt Pál †e 2004. 06.
Hajdó István személy katolikus pap Berszán Lajos †e 2010. 09.
Tolnay Klári személy színművész Ablonczy László †e 1997. 06.
Jancsó Adrienne személy színésznő Sunyovszky Sylvia †e 1996. 09.
Padisák Mihály személy író, szerkesztő, újságíró Szabó Éva †e 2000. 03.
Schulteisz Emil személy orvosprofesszor Gazda István †e 2008. 09.
Szántó Tibor személy tipográfus, könyvművész Hídvégi Máté †e 1999. 12.
Beke György személy író, újságíró, műfordító Cseke Péter †e 2002. 06.
Turczel Lajos személy irodalomtörténész Duray Miklós †e 1998. 09.
Lichtenberger György személy orvos Répássy Gábor †e 2007. 03.
Raksányi Gellért személy színművész Szigethy Gábor †e 2006. 09.
Pozsgay Imre személy politikus Kováts Flórián és Kovács Sándor †e 2003. 12.
Koltai Jenő atléta Széchenyi József †e 2002. 09.
Bessenyei Ferenc személy színművész Czenner Mihály †e 2000. 06.
Bánffy György személy színművész Nemeskürty István †e 1999. 03.
Rajki Béla személy úszó, vízilabdázó, edző Gallov Rezső †e 1998. 06.
Szörényi Éva személy színésznő Ablonczy László †e 1997. 12.
Farkas Ferenc személy zeneszerző Bónis Ferenc †e 1997. 06.
Dévény Anna személy gyógytornász Hagelmayer Istvánné †e 2017. 06.
Baróti Lajos személy labdarúgó edző Novotny Zoltán †e 2004. 12.
Fekete Gyula személy író, szociográfus Bíró Zoltán †e 2001. 12.
Hites Kristóf személy szerzetes Korzenszky Richárd †e 1998. 09.
Papp László személy ökölvívó Schulek Ágoston †e 1995. 12.
Mészöly Dezső személy író, költő, műfordító, dramaturg Elmer István †e 2008. 06.
Makovecz Imre személy építész Gerle János †e 1996. 03.
Bánszky Pál személy művészettörténész, néprajzkutató közösségteremtő munkája Kő Pál †e 2009. 09.
Zsivótczky Gyula személy olimpiai bajnok atléta, sportvezető Schulek Ágoston †e 2000. 03.
Triznya Mátyás és Szőnyi Zsuzsa személy festő, író Szörényi László †e 2011. 06.
Kopp Mária és Skrabski Árpád személy pszichológus,magatartáskutató Andrásfalvy Bertalan †e 2010. 03.
Jakó Zsigmond Pál személy történész R. Várkonyi Ágnes †e 2005. 12.
Koch Sándor személy orvos Freund Tamás †e 2008. 12.
Erdélyi Zsuzsanna személy néprajztudós Barna Gábor †e 1998. 12.
Muzslay István személy szerzetes pap, közgazdász Gulyás Balázs †e 2005. 06.
Kiss András személy levéltáros Benkő Samu †e 2010. 09.
Illés György személy operatőr Sára Sándor †e 2001. 03.
Béres József személy kutató Bakos István †e 2000. 09.
Gérecz Attila személy költő, sportoló, forradalmár Pozsgai Zsolt †u 2009. 09.
Demeter Béla személy falukutató Vekov Károly †u 2010. 03.
Fábry Zoltán személy író Bíró Zoltán †u 2009. 09.
Sántha Kálmán személy orvos Szirmai Imre †u 2009. 12.
Sinka István személy költő, író Medvigy Endre †u 2000. 06.
Venczel József személy társadalomkutató, közíró Székely András Bertalan †u 2012. 09.
Kaán Károly személy erdőmérnök, gazdaságpolitikus Keszthelyi István †u 2012. 09.
Veres Péter személy író Bakos István †u 2012. 03.
Baross László személy búzanemesítő Estók János †u 2012. 09.
Várkonyi Nándor személy író, szerkesztő, kultúrtörténész Mezey Katalin †u 1998. 12.
Wass Albert személy író, költő Medvigy Endre †u 1999. 09.
Weöres Sándor személy költő, író Bata Imre †u 1998. 03.
Wigner Jenő személy fizikus Pungor Ernő †u 2004. 06.
Gundel Károly személy vendéglős Jávor Béla †u 1999. 09.
Prohászka Ottokár személy püspök, író Frenyó Zoltán †u 2009. 12.
Szerb Lajos személy író, irodalomtörténész Szakolczay Antal †u 2007. 12.
Hajós Alfréd személy olimpiai bajnok úszó Fekete György †u 2002. 12.
Halassy Olivér személy olimpiai bajnok vízilabdázó Csóti György †u 2006. 12.
révkomáromi Oláh család személy matematikatanár Gazda István †u 2013. 03.
Zielinski Szilárd személy építőmérnök, tanár Kausay Tibor †u 2004. 09.
Györffy György személy történész Gedai István †u 1997. 12.
Zsögödi Nagy Imre személy festő Kányádi Sándor †u 2005. 03.
Tandori Károly személy matematikus Móricz Ferencv †u 2008. 03.
Haynal Imre személy orvos Antalóczy Zoltán †u 1998. 03.
Antall József személy miniszterelnök Kapronczay Károly †u 1996. 06.
Babits Mihály személy költő, író Domokos Mátyás †u 2001. 12.
Hamvas Béla és Kemény Katalin személy író, filozófus Dúl Antal †u 1996. 12.
Forrai Sándor személy rovásítás-kutató Friedrich Klára †u 2013. 03.
Györffy István személy néprajzkutató Kósa László †u 2012. 12.
Czine Mihály személy irodalomtörténész Bíró Zoltán †u 2012. 12.
Bibó István személy társadalomfilozófus, politikus Domokos Mátyás †u 1998. 06.
Fekete István személy író Hoffmann Rózsa †u 2000. 09.
Somogyváry Gyula személy író, újságíró, országgyűlési képviselő Takaró Mihály †u 2012. 12.
Horváth János személy irodalomtörténész Korompay H. János †u 2004. 03.
Huszár Lajos személy numizmatikus Gedai István †u 2004. 06.
Miskolczy Dezső személy orvos Benkő Samu †u 2009. 06.
Ozsvári Csaba személy ötvösművész Dévay Attila †u 2013. 03.
A Holokauszt és a kommunizmus magyarországi áldozatai személy Stark Tamás †u 2004. 03.
Entz Géza személy művészettörténész Marosi Ernő †u 2013. 06.
Illyés Gyula személy költő, író Domokos Mátyás †u 1997. 06.
Juhász László személy újságíró Deák Ernő †u 2013. 06.
Imreh István személy történész, szociológus Filep Antal †u 2003. 06.
Hittrich Ödön, Mikola Sándor Rátz László Renner János gimnáziumi tanárok személy tanítás Gyapay Gábor †u 2002. 03.
Balázs János személy festő, költő Szuhay Péter †u 2009. 09.
Borsos Miklós személy szobrász, éremművész, grafikus Schrammel Imre †u 1996. 12.
Jancsó Miklós személy farmakológus Telegdy Gyula †u 2007. 06.
Wagner Nándor személy szobrászművész Pál Mihály †u 2013. 09.
Bay Zoltán személy fizikus

Pungor Ernő

†u 1996. 09.
Fülei-Szántó Endre személy nyelvész, polihisztor Szirtes Gábor †u 2005. 03.
Endrédy Vendel személy szerzetes Kerekes Károly †u 2004. 09.
Huszárik Zoltán személy filmrendező, grafikus Szigethy Gábor †u 2014. 03.
Molnár Tamás személy filozófus Szíjártó istván †u 2011. 03.
Gulyás György és a Debreceni Kodály Kórus személy énekkar Szokolay Sándor †u 2006. 03.
Csonka Ferenc személy katolikus pap, cserkészvezető Lénárd László †u 2014. 03.
Brusznyai Árpád személy középiskolai tanár, mártír Pálinkás Vera †u 2006. 06.
Szabó Lőrinc személy költő Kabdebó Lóránt †u 2009. 06.
Buday György személy grafikus, fametsző, könyvművész Cseke Péter †u 2007. 09.
Johan Béla személy egészségpolitikus, orvos Szállási Árpád †u 2002. 03.
Budó Ágoston személy fizikus Szabó Gábor †u 2000. 09.
József Attila személy költő Bíró Zoltán †u 2001. 06.
Tóth Ilona személy forradalmár Iván László †u 2010. 12.
Csapody Vera személy botanikus, növényrajzoló Matskási István †u 2000. 12.
Ruttkai Éva személy színművész Szigethy Gábor †u 2010. 12.
Bay Béla személy vívó, edző, sportvezető Gallov Rezső †u 1997. 12.
Rejtő Jenő személy író Szitányi György †u 2013. 12.
Kandó Kálmán személy villamosmérnök Kisteleki Mihály †u 2001. 06.
Bakay Szilárd személy tábornok Juhász László †u 2006. 12.
Karácsony Sándor személy pedagógiai író Kövendi Dénes †u 1997. 09.
Karinthy Frigyes személy író, műfordító Szalay Károly †u 2003. 09.
Gábor Dénes személy fizikus Pázmándi Gyula †u 2010. 12.
Kaszás Attila személy színművész Szarvas József †u 2014. 09.
Bánffy (Kisbán) Miklós személy író †u 2001. 12.
Kecskési Tollas Tibor személy költő Medvigy Endre †u 1998. 06.
Kemény János báró személy író Adamovits Sándor †u 2008. 09.
Szíjjártó Jenő személy karnagy, népdalgyűjtő Horváth Géza †u 2014. 12.
Kerényi Károly személy klasszika-filológus Monostori Imre †u 2003. 12.
Keresztury Dezső személy író, irodalomtörénész, műfordító Szijártó István †u 2004. 09.
Klebelsberg Kuno személy művelődéspolitikus Tőkéczki László †u 2001. 09.
Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára személy könyvtártörténész, irodalomtudós Rozsondai Marianne †u 2015. 03.
Bálint Tibor személy író, műfordító Kántor Lajos †u 2015. 03.
Pósa Lajos és az Én Újságom gyereklap személy író Praznovszky Mihály †u 2014. 12.
Kodály Zoltán személy zeneszerző Szokolay Sándor †u 1996. 06.
Falugondnoki Hálózat és szellemi atyja, Kemény Bertalan intézmény, szervezet falugondnok Csatári Bálint †u 2009. 12.
Kodolányi János személy író, újságíró Németh Magda †u 1999. 03.
Kelemen Lajos személy levéltáros Benkő Samu †u 2011. 09.
Csiha Kálmán személy református püspök Bagárdi Szabó István †u 2007. 12.
Kondor Béla személy festőművész Dávid Katalin †u 1996. 09.
Apponyi Albert személy politikus Csorba László †u 2015. 06.
Korányi Sándor személy orvos Szállási Árpád †u 2003. 03.
Csók István személy festőművész Rodics Eszter †u 2015. 09.
A. Tóth Sándor személy bábművész Feledy Balázs †u 2011.03.
Kós Károly személy építész Benkő Samu †u 1997. 03.
Kosztolányi Dezső személy író, költő Bíró Zoltán †u 2003. 03.
Kovács Béla, Nagy Ferenc és Varga Béla személy politikusok Csicsery-Rónay András †u 1999. 12.
Páskándi Géza személy író Dávid Gyula †u 2015. 09.
Kovács Margit személy keramikus N. Dvorszky Hedvig †u 1996. 06.
Hegyi-Füstös István személy református lelkész Bogárdi Szabó István †u 2010. 06.
Jáki Sándor Teodóz személy szerzetes, népzenekutató Cs. Varga István †u 2015. 03.
Lajtha László személy zeneszerző Berlász Melinda †u 2001. 06.
Latinovits Zoltán személy színművész Lukács Sándor †u 1996. 03.
Levendel László személy orvos Hidvégi Máté †u 2000. 06.
Lőrincze Lajos személy nyelvész Balázs Géza †u 2015. 12.
Varga Tamás, Vargha Balázs, Varga Domokos személy matematikatanár, irodalomtörténész, író Gazda István †u 2015. 12.
Nemes Nagy Ágnes személy költő Ferencz Győző †u 2008. 09.
Cziffra György személy zongoraművész Balázs János †u 2016. 12.
Németh László személy író Görömbei András †u 1996. 06.
Csendes Zoltán és Szabédi László személy statisztikus ; költő, újságíró Benkő Samu †u 1998. 06.
Seregélyes Tibor személy botanikus, természetfotós Szollát György †u 2009. 03.
Grezsa Ferenc személy irodalomtörténész, tanár Imre László †u 2016. 12.
Bálint Ágnes személy meseíró Takács Vera †u 2016. 06.
Bálint Sándor személy néprajztudós Erdélyi Zsuzsanna †u 1998. 09.
Szvetnik Joachim személy ötvösművész Rauzs József †u 2016. 06.
Lechner Ödön személy építész Fekete György †u 2001. 06.
Csonka János személy gépészmérnök, feltaláló Molnár Károly †u 2001. 03.
Csontváry Kosztka Tivadar személy festőművész (egyedülálló festészete) Sárkány József †u 2009. 06.
Andorka Rudolf személy szociológus Spéder Zsolt †u 1997. 06.
Cs. Szabó László személy író, esszéíró Kántor Lajos †u 2008. 12.
Áprily Lajos és  Jékely Zoltán személy költő Albert Zsuzsa †u 2000. 03.
Deák Ferenc személy labdarúgó Szepesi György †u 1999. 06.
Zoltánfy István személy festőművész Temesi Ferenc †u 2016. 12.
Kalmár László személy matematikus Varga Antal †u 2002. 03.
Atzél Endre személy ügyvéd Herczegh Géza †u 2006. 03.
Ádám Jenő személy zeneművész, zenepedagógus, karvezetp

Berkesi Sándor

†u 2002. 03.
Kerkai Jenő és a Magyar Népfőiskolai Mozgalom személy oktatás András Imre †u 2003. 06.
Degré Alajos személy ügyvéd, író, forradalmár Gál Gyula †u 2006. 06.
Dohnányi Ernő személy zeneszerző Kiszely Deborah †u 2001. 09.
Domokos Mátyás személy irodalomtörténész Monostori Imre †u 2001. 06.
Domokos Pál Péter személy néprajztudós Halász Péter †u 2002. 06.
Dsida Jenő személy költő Petrik Béla †u 2007. 09.
Apor Vilmos személy vértanú Bolberitz Pál †u 2003. 06.
Magyary Zoltán személy egyetemi tanár Réthelyi Miklós †u 2003. 12.
Fasang család személy zeneművészet Tóthpál József †u 2017. 09.
Mansfeld Péter személy forradalmár Mécs Imre †u 1996. 09.
Márai Sándor személy író, költő, újságíró Hernádi Gyula †u 1996. 12.
Marek József személy állatorvos Kovács Ferenc †u 2007. 03.
Varga Csaba személy filmrendező Mészáros Géza †u 2017. 09.
Márton Áron személy püspök Tempfli József †u 1996. 03.
Gyóni Géza személy költő Vári Fábián László †u 2017. 12.
Hubay Jenő személy hegedűművész Szecsődi Ferenc †u 2017. 12.
Durkó Zsolt személy zeneszerző Tóthpál József †u 2000. 12.
Csik Ferenc személy úszó, orvos Szabó Lajos †u 2005. 03.
Bozay Attila személy zeneszerző Tóthpál József †u 2009. 12.
Mensáros László személy színművész Czenner Mihály †u 2001. 09.
Mindszenty József személy hercegprímás Dékány Vilmos †u 1999. 12.
Molnár Ferenc személy író, újságíró Ablonczy László †u 2005. 09.
Moór Gyula személy jogfilozófus Varga Csaba †u 2003. 06.
Móricz Zsigmond személy író, újságíró Bíró Zoltán †u 2002. 09.
Riesz Frigyes személy matematikus Hatvani László †u 2010. 03.
Báthory Júlia személy üvegművész Fekete György †u 2000. 12.
Galamb József és a Ford T-Modell személy autótervezés Gáti József †u 2016. 03.
Cseh Tamás személy zeneszerző (dalaiért) Hanák Gábor †u 2009. 12.
Bárdos Lajos személy zeneszerző, karnagy, zenetudós Lukin László †u 1999. 09.
Szabó Zoltán személy író, falukutató Petrik Béla †u 2012. 06.
Pilinszky János személy költő Koppány Zsolt †u 1997. 09.
Nagy Ferenc személy fafaragó Kovács Gergelyné †u 2005. 12.
Ravasz László személy református püspük Boross Géza és Hegedűs Lóránt †u 1997. 09.
Nagy Imre és a forradalom hőseinek áldozata alkotás, teljesítmény forradalmár Tóbiás Áron †u 2006. 09.
Nagy László személy költő Görömbei András †u 1998. 09.
Barcsay Jenő személy festő, grafikus Szabados Árpád †u 2000. 03.
Neumann János személy matematikus Kovács Győző †u 1995. 12.
Nyirő József személy író Medvigy Endre †u 2002. 12.
Benda Kálmán személy történész, levéltáros Benkő Samu †u 2000. 09.
Bartók Béla személy zeneszerző Újfalussy József †u 2001. 03.
Ordass Lajos személy evangélikus püspök Rókusfalvy Pál †u 2000. 03.
Örkény István személy író Sándor György †u 2004. 06.
Pais Dezső személy nyelvész Kiss Jenő †u 2003. 06.
Benczúr Gyula személy festő Keserű Katalin †u 2001. 09.
Békésy György személy biofizikus Németh Judit †u 2002. 09.
Batthyány-Strattmann László orvos Szállási Árpád †u 2002. 12.
Petrik Géza személy bibliográfus Kégli Ferenc †u 2003. 03.
Egry József személy festő Gopcsa Katalin †u 1998. 12.
Pogány Frigyes személy építés Gáborjáni Péter †u 1999. 12.
Rácz Aladár személy cimbalomművész Herencsár Viktória †u 1999. 03.
Radnóti Miklós személy költő Bíró Zoltán †u 2001. 03.
Radványi Géza személy filmrendező Hernádi Gyula †u 1995. 12.
Rajeczky Benjámin személy zenetörténész, szerzetes Tardy László †u 2003. 09.
Ratkó József személy költő Antall István †u 2006. 12.
Rédei László személy matematikus Csákány Béla †u 2007. 03.
Reményik Sándor személy költő Dávid Gyula †u 2002. 03.
Rónay György személy költő, író, műfordító, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész Vasadi Péter †u 2008. 09.
Hauszmann Alajos személy építész Bugár-Mészáros Károly †u 2011. 09.
Tormay Cécile és a Napkelet c. folyóirat személy író Takaró Mihály †u 2012. 03.
Benedek Elek személy író Szabó Zsolt †u 2009. 03.
Ady Endre személy költő

Bíró Zoltán

†u 2002. 06.
Andor Ilona személy pedagógus, karvezető, muzsikus

Tóthpál József

†u 2004. 12.
Medgyessy Ferenc személy szobrászművész Bereczky Loránd †u 2003. 12.
Mécs László személy költő, szerzetes Korzenszky Richárd †u 2011. 06.
Vass Lajos és a Röpülj Páva mozgalom személy zeneszerző, népdalkutató Tóthpál József †u 2007. 12.
Scheiber Sándor személy rabbi, nyelvész, irodalomtörténész Hídvégi Máté †u 1997. 12.
Hetényi Varga Károly személy író, fordító, tanár Aczél László Zosngor †u 2012. 09.
Simándy József személy operaénekes Tóthpál József †u 1997. 03.
Kubinyi Anna személy textilművész Feledy Balázs †u 2016. 03.
Sík Ferenc személy rendező Kubik Anna †u 2006. 06.
Sík Sándor személy szerzetes, költő, műfordító. irodalomtörténsz Jelenits István †u 2000. 12.
Esterházy János gróf személy politikus Török Bálint †u 1996. 03.
Szabó T. Attila személy nyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutató Benkő Samu †u 1996. 12.
Szalatnai Rezső személy író Tankovits József †u 2000. 09.
Kass János személy grafikus, szobrász Orosz István †u 2011. 06.
Szeleczky Zita személy színművész Szigethy Gábor †u 2007. 12.
Szent-Györgyi Albert személy Nobel-díjas orvos, biokémikus Hídvégi Máté †u 1998. 12.
Szentágothai János személy anatómus Halász Béla †u 2000. 06.
Szécsi Margit személy költő, grafikus, illusztrátor Buda Ferenc †u 2005. 09.
Szőkefalvi-Nagy Béla személy matematikus Hatvani László †u 1999. 06.
Szőnyi István személy festőművész, grafikus Szörényi László †u 2004. 03.
Szőts István személy filmrendező Báron György †u 1996. 09.
Tamási Áron személy író Tardy János †u 1997. 12.
Ferencsik János személy karmester Medveczky Ádám †u 2000. 06.
Teleki Pál személy geográfus, politikus Kubassek János †u 2001. 03.
Fischer Annie személy zongoraművész Pándi Mariann †u 1997. 03.
Teres Ágoston személy katolikus pap, csillagász Hetesi Zsolt †u 2008. 06.
Fodor András személy költő Tüskés Tibor †u 1999. 12.
Aba-Novák Vilmos személy festő, grafikus

Fekete György

†u 2006. 03.
Erkel Ferenc és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara személy zeneszerző Bónis Ferenc †u 2010. 06.
Tóth Sándor személy gépkocsivezető Darida János †u 1997. 12.
Martin György személy néptánckutató Andrásfalvy Bertalan †u 2013. 03.
Török Erzsébet személy népdalénekes Lukin László †u 2003. 03.
Fülep Lajos személy művészettörténész F. Csanak Dóra †u 2001. 12.
Fülöp Viktor személy táncművész Koppány Zsolt †u 2001. 12.
Újszászy Kálmán személy teológus, falukutató Virágh Sándor †u 1999. 03.
Vajda Lajos személy festő, grafikus Wehner Tibor †u 2008. 06.
Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert intézmény, szervezet botanikus kert Vida Gábor 2016. 09.
Vasas Művészegyüttes csapat, csoport, együttes énekkar, zenekar, tánckar Somos Csaba 2016. 09.
Zétényi Zsolt személy jogász Galla János 2016. 09.
Juhász Zoltán személy furulyaművész Birinyi József 2017. 03.
Magyar állatorvosképzés alkotás, teljesítmény állatorvosképzés Gerencsér Ferenc 2017. 03.
OSZK Restauráló Laboratóriumának pergamen-kódex restauráló eljárása alkotás, teljesítmény restaurálás Kastaly Beatrix 2017. 03.
Selye János Gimnázium (Révkomárom) intézmény, szervezet oktatás Gazda István 2017. 03.
Sajdik Ferenc személy grafikus Csukás István 2017. 03.
Szöllősi Antal személy archívum-alapító Deák Ernő 2017. 03.
Szolnoki Művésztelep intézmény, szervezet művészet Egri Mária 2017. 03.
Beke József személy irodalomtörténész Suba Lajos 2017. 06.
Fa Nándor személy hajótervező, vitorlázó Siklós Erika 2017. 06.
MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete intézmény, szervezet limnológia Elekes Károly 2017. 06.
Orosz Ildikó személy pedagógus, oktatáspolitikus Németh Zsolt 2017. 06.
Szekeres Erzsébet személy textilművész Kovács Gergelyné 2017. 06.
Kalotaszeg református templomépítészete alkotás, teljesítmény építészet Maksay Ádám 2017. 09.
Péreli Zsuzsa személy képzőművész Csorba László 2017. 09.
Királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás intézmény, szervezet hagyományőrzés Batta György 2017. 09.
Sárközi család (György, Márta, Mátyás) személy irodalmár Osztovits Ágnes 2017. 09.
Törley Mária személy szobrászművész Tulassay Tivadar 2017. 09.
Bogdán József személy katolikus pap Dudás Károly 2017. 12.
Legszebb Konyhakertek program alkotás, teljesítmény kertművelés Fazekas Sándor 2017. 12.
Márton Árpád személy festőművész Banner Zoltán 2017. 12.
Molnár Levente személy operaénekes BocskorSalló Lóránt 2017. 12.
1956-os forradalom és szabadságharc alkotás, teljesítmény Vizi E. Szilveszter 2006. 09.
Pál személy szobrászművész Jankovics Marcell 2016. 03.
Döbrentei Ildikó és Levente Péter személy színész, rendező, tanár Takács Vera * rádióinterjú 2009. 09.
Angelica leánykar és Gráf Zsuzsanna alapító karnagy csapat, csoport, együttes énekkar Mácsai János 2009. 03.
Nyisztor Ilona személy moldvai csángó népdalénekes, pedagógus Kobzos Kiss Tamás 2009. 06.
Supka Géza által útjára indított Ünnepi Könyvhét intézmény, szervezet Lator László 2009. 06.
Dunapataj 1919-es hősei csapat, csoport, együttes felkelés Kiss Gy. Csaba 2009. 06.
Csík zenekar és az alapító Csík János csapat, csoport, együttes népzene, világzene Kelemen László 2009. 09.
Győrfi Sándor és Györfi Lajos személy szobrász Prokai Gábor 2009. 12.
Amerikai Magyar Alapítvány és Molnár Ágoston intézmény, szervezet magyar nyelv és kultúra megőrzése Kovács Ilona 2005. 09.
1956-os Vízilabda Bajnokcsapat csapat, csoport, együttes sportteljesítmény Schmitt Pál 2004. 06.
Balassagyarmati felkelés alkotás, teljesítmény felkelés Tyekvicska Árpád 2009. 09.
Czigány György személy író, költő, újságíró Kalász Márton 2009. 06.
Rubik Ernő (Id. és Ifj.) személy feltaláló Gazda István 2009. 03.
Hunyadi László személy szobrász Péterfy László 2009. 03.
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola intézmény, szervezet oktatás Farkas Ádám 2009. 03.
Bakay Kornél személy régész Gedai István 2007. 09.
Angster család csapat, csoport, együttes orgonakészítés Fekete Károly 2006. 12.
Aranycsapat csapat, csoport, együttes labdarúgás Vándor Kálmán 1996. 06.
Bedő György és a Kairosz könyvkiadó személy könyvkiadás Bakos István 2010. 12.
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület intézmény, szervezet közművelődés Filep Antal 2010. 09.
Halzl József és a Rákóczi Szövetség személy érdekképviselet Martényi Árpád 2010. 12.
Korniss Péter személy fotóművész Sára Sándor 2010. 09.
Auguszt család és Auguszt E. József csapat, csoport, együttes cukrászművészet Jávor Béla 2011. 03.
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és karnagya, Kollár Kálmán csapat, csoport, együttes zene Tóthpál József 2011. 06.
Schulek Ágoston és Szkalla Edith személy nemzetszolgálat Koltay Gábor 2011. 12.
Petrás Mária személy népdalénekes, keramikus Kóka Rozália 2016. 03.
Budai Ilona személy népdalénekes Kobzos Kiss Tamás 1996. 12.
Szék (település) intézmény, szervezet népzenei hagyomány Sebő Ferenc 2011. 06.
Szíjártó István és a Balaton Akadémia intézmény, szervezet magyarságkutatás Bakos István 2011. 12.
Császár Angela személy színművész Schulek Ágoston 2010. 12.
Nagy Zoltán személy néprajztudós Csongrády Béla 2011. 06.
Ablonczy László személy újságíró, színházigazgató Lengyel György 2011. 09.
Batta György személy költő, író Rókusfalvy Pál 2011.03.
Szabó Ferenc személy katolikus pap, irodalomtörténész Kőrösiné dr. Merkl Hilda 2011. 03.
Vikár család csapat, csoport, együttes néprajztudós Kelemen László 2011. 03.
Kilyén Ilka személy színművész Medgyessy Éva 2010. 09.
Barabás Miklós Céh intézmény, szervezet képzőművészet Dáné Tibor Kálmán 2010. 09.
Kligl Sándor személy szobrász Feledy Balázs 2010. 06.
Hódmezővásárhely intézmény, szervezet Szenti Tibor 2010. 06.
Hangya Szövetkezet intézmény, szervezet mezőgazdaság Nagy Bálint 2010. 06.
A nemzetközi űrkutatásban való magyar részvétel alkotás, teljesítmény Both Előd 2010. 03.
Balczó András személy öttusázó Schulek Ágoston 1996. 03.
Andrásfalvy Bertalan személy néprajztudós Bakos istván 2002. 06.
Balázs Árpád személy zeneszerző Tóthpál József 2002. 12.
Pápai Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Bogárdi Szabó István 2011. 12.
Rátai Dániel és a Leonar3Do személy feltaláló Pakucs János 2011. 12.
Mikulás Ferenc és az általa vezetett Kecskeméti Rajzfilmstúdió személy animációs film Keserű Katalin 2011. 12.
Kassai Thália Színház intézmény, szervezet Tóth László 2009. 12.
Budapesti Kórus csapat, csoport, együttes zene Vass M. Katalin 2011. 09.
Magyaródy Szabolcs személy közíró, szerkesztő Lipcsey Ildikó 2011. 09.
Rieger Tibor személy szobrász Szakolczay Lajos 2011. 09.
Rostás Árpád személy asztalos Bakai Péter 2011.03.
Burg Kastl Magyar Gimnázium (1958-2006) intézmény, szervezet oktatás Jókay Károly 2010. 06.
Hajdu Ráfis János és felesége, Bakos Mária személy múzeumépítő Réz Gyula 2010. 03.
Csermely Péter személy biokémikus, hálózatkutató Ódor László 2010. 03.
Esztergályos Jenő és az Apáczai Kiadó intézmény, szervezet könyvkiadás Hoffmann Rózsa 2008. 12.
Bécsi Európa Klub intézmény, szervezet Juhász László 2006. 09.
Besenyei Péter személy műrepülő Novotny Zoltán 2007. 06.
Borsa Gedeon személy irodalomtörténész, bibliográfus Pojjákné Vásárhelyi judit 2005. 03.
Böjte Csaba és a Dévai Magyarok Nagyasszonya Kollégium személy szerzetes Kozma Imre 2002. 12.
Böröcz József személy szociológus Dobos László 1998. 03.
Budavári Mátyás-templom ének- és zenekara és Tardy László karnagy csapat, csoport, együttes énekkar Mohay Miklós 2006. 12.
Kárpát-medencei magyar középiskolák intézmény, szervezet nemzetmegtartó erő

Gazda István

2010. 06.
Berecz András személy énekes, mesemondó Deme Tamás 2001. 09.
Bécsi Napló intézmény, szervezet újság Újvári Gábor 2004. 12.
Berszán Lajos és a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Kollégium személy katolikus pap Roska Tamás 2004. 06.
Báthory István Kollégium intézmény, szervezet oktatás Vajna Zoltán 2005. 06.
Békéstarhosi Énekes Iskola intézmény, szervezet énekoktatás Szokolay Sándor 2007. 09.
Beszélni Nehéz Anyanyelvi Mozgalom alkotás, teljesítmény anyanyelvi mozgalom Bencédy József 2008. 12.
Debreceni Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Kocsis Attila 2013. 03.
Csete György és Ildikó személy építész Fekete György 1999. 09.
Csíksomlyói katolikus közösség és a zarándokok intézmény, szervezet zarándoklat Balogh Júlia 1998. 03.
Csillagszemű gyermektáncegyüttes és a Tímár házaspár csapat, csoport, együttes tánc Andrásfalvy Bertalan 1998. 06.
Csoóri Sándor személy költő, író, politikus Görömbei András 2005. 06.
Dávid Katalin személy művészettörténész Zelnik József 1997. 03.
Debreceni Nyári Egyetem intézmény, szervezet oktatás Fekete Károly 2007. 06.
Debreceni Református Kollégium Kántusa csapat, csoport, együttes énekkar Fekete Károly 1997. 12.
Dudás Károly személy író Bíró Zoltán 2004. 09.
Duna Televízió intézmény, szervezet tömegtájákoztatás Sylvester Lajos 1996. 09.
Duray Miklós személy politikus, író Szakolczay Lajos 2000. 03.
Egerszegi Krisztina személy olimpiai bajnok úszó Jancsó Kornél 1996. 09.
Csángómagyar népi kultúra alkotás, teljesítmény hagyományőrzés Halász Péter 2005. 12.
B. Farkas Tamás és Kernács Gabriella személy filmrendező, művészettörténész Fekete György 1998. 12.
"Egy mondat a zsarnokságról" Illyés Gyula verse alkotás, teljesítmény vers Szigethy Gábor 2006. 03.
marosvásárhelyi Teleki Téka intézmény, szervezet könyvtár Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit 2012. 03.
Eötvös József Collegium intézmény, szervezet oktatás Borzsák István 2003. 09.
Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg intézmény, szervezet honvédelem Szakály Sándor 2013. 03.
Erdélyi Múzeum Egyesület és gróf Mikó Imre intézmény, szervezet Kerkápoly Endre 2002. 06.
Evangélium Színház és Udvaros Béla intézmény, szervezet színjátszás Albert Gábor 2005. 09.
Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény, szervezet Csányi Vilmos 2001. 09.
Frideczky János és a Pozsonyi Casino személy hagyományőrzés Mács József 2008. 06.
Gaál István személy grafikus, festőművész Nemeskürty István 2003. 09.
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok intézmény, szervezet ismeretterjesztés Pálinkás József 2012. 03.
Korzenszky Richárd személy szerzetes Szögi László 2012. 03.
Magyar Baráti Közösség intézmény, szervezet hagyományőrzés Kálmán Attila 2012. 03.
Ghymes együttes csapat, csoport, együttes népzene, világzene Kelemen László 2008. 09.
Gyenge Valéria személy olimpiai bajnok úszó Schmitt Pál 2000. 06.
Gulyás Gyula és Gulyás János személy filmrendezők Dárday István 2012. 03.
Honvéd Együttes és Novák Ferenc csapat, csoport, együttes művészeti intézmény Vásárhelyi László 1999. 06.
Herencsár Viktória személy cimbalomművész Hollós Máté 2008. 12.
Herendi Porcelánmanufaktúra intézmény, szervezet Schrammel Imre 2001. 06.
Hevesi István személy olimpiai bajnok vízilabdázó Schmitt Pál 2004. 06.
Hóman-Szekfű Magyar Történet alkotás, teljesítmény történelmi lexikon Újvári Gábor 2008. 03.
István, a király alkotás, teljesítmény rockopera Szokolay Sándor 1995. 12.
ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara és Baross Gábor karnagy csapat, csoport, együttes zene Tóthpál József 2002. 09.
Haáz család és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia csapat, csoport, együttes zeneoktatás Beder Tibor 2003. 12.
Házsongárdi temető intézmény, szervezet Lászlóffy Aladár 2004. 03.
Füvészkert (ELTE Botanikus Kert) intézmény, szervezet növények bemutatása Sipos László 2005. 09.
Élet és Tudomány intézmény, szervezet újság Staar Gyula 2006. 06.
Genfi Magyar Könyvtár és alapítója, Szabó Zoltán intézmény, szervezet könyvtár Ódor László 2006. 06.
Grétsy László személy nyelvész Balázs Géza 2007. 03.
Hadtörténeti Intézet és Múzeum intézmény, szervezet múzeum Katona Tamás 2008. 12.
Járai Zsigmond személy közgazdász Bogár László 2007. 09.
Jókai Anna személy írónő Alexa Károly 1998. 06.
Juhász Ferenc személy költő Vasy Géza 2008. 03.
Kajak-kenu sportág alkotás, teljesítmény Schulek Csaba 2001. 09.
Kallós Zoltán személy néprajzkutató, népzenegyűjtő Andrásfalvy Bertalan 2000. 12.
Határok nélkül alkotás, teljesítmény nemzetpolitikai rádióműsor Szily Katalin 2016. 03.
Kányádi Sándor személy költő Benkő Samu 1998. 12.
Kárpátaljai Ferences Misszió intézmény, szervezet hitélet, szegények segítése Jelenits István 2001. 12.
Kárpáti György személy olimpiai bajnok vízilabdázó Schmitt Pál 2004. 06.
Kecskeméti Kodály Iskola intézmény, szervezet művészetoktatás Tóthpál József 2005. 12.
Kiss Stúdió Színház (Nagyvárad) intézmény, szervezet színjátszás Kondor Katalin 2007. 12.
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola intézmény, szervezet zeneoktatás Tóthpál József 2004. 03.
Kóka Rozália személy mesemondó, népdalénekes Kriza Ildikó 2007. 03.
Kolozsvári Állami Magyar Színház és a nagyváradi Szigligati Színház intézmény, szervezet színjátszás Szabó József 1999. 03.
Kormorán együttes csapat, csoport, együttes nemzeti rockzenekar Wohlmuth István 2006. 06.
Kozma Imre és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat személy katolikus pap Kálmán Attila 2003. 09.
Kubik Anna személy színművész Ablonczy László 2007. 06.
Külföldi Magyar Cserkészszövetség intézmény, szervezet cserkészet Magyaródy Szabolcs 1997. 09.
Lakitelki Népfőiskola intézmény, szervezet oktatás Andrásfalvy Bertalan 2003. 03.
Magyar Huszár csapat, csoport, együttes hagyományőrzés Zachar József 2007. 09.
Maczkó Mária személy népdalénekes Timár Sándor 2003. 12.
Kolozsvári Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Vajna Zoltán 2007. 06.
Gödöllői Iparművészeti és Képzőművészeti Művésztelep intézmény, szervezet iparművészet Keserű Katalin 2005. 09.
Kőbán Rita személy olimpiai bajnok kajakozó Aján Tamás - Gallov Rezső 1999. 03.
Magyar Iparművészet intézmény, szervezet újság Tiszavári Ferencné 2007. 06.
Magyar árvízvédekezők alkotás, teljesítmény Kristóf Attila 2000. 12.
Magyar Nemzet és Pethő Tibor intézmény, szervezet újság Antalóczy Zoltán 1997. 06.
Magyar Nyelvtudományi Társaság intézmény, szervezet nyelvművelés Éder Zoltán 2004. 12.
Magyar Országos Levéltár intézmény, szervezet levéltár Bertényi Iván 2006. 03.
Magyar Olimpiai Bizottság intézmény, szervezet sport Novotny Zoltán 2005. 06.
Magyar Rádió intézmény, szervezet média Tóbiás Áron 2003. 09.
Magyar Írószövetség intézmény, szervezet írók, költők érdekvédelme Bíró Zoltán 2006. 09.
Lauer Edith személy az Amerikai Magyar Koalcíió nyugalmazott elnöke Sütő András 2002. 03.
Lutheránia Énekkar és Kamp Salamon csapat, csoport, együttes énekoktatás Erdélyi Zsuzsanna 2003. 06.
Magyar Állami Operaház intézmény, szervezet zeneművészet Domonkos Máté 2005. 06.
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola és ifj. Sapszon Ferenc karnagy intézmény, szervezet zeneoktatás Arany János 2006. 09.
Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeuma és Jósvainé Dr. Dankó Katalin igazgató intézmény, szervezet múzeum Valter Ilona 2008. 03.
ausztráliai Magyar Élet és Csapó Endre főszerkesztő intézmény, szervezet újság Bakos István 2008. 06.
Magyar tanítóképzés két évszázados intézményrendszere alkotás, teljesítmény oktatás Bakos István 2002. 09.
Magyar Zoltán személy olimpiai bajnok tornász, állatorvos Gallov Rezső 1997. 06.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete intézmény, szervezet érdekvédelem Kopp Mária 2007. 12.
Másfélmillió Lépés Magyarországon alkotás, teljesítmény filmsorozat Hanák Gábor 1996. 03.
Martonvásári Óvodamúzeum és létrehozója, Harcsa Tiborné intézmény, szervezet múzeum Kovács Gergelyné 2012. 06.
Melocco Miklós személy szobrászművész Wehner Tibor 1998. 06.
Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta személy népzene, világzene Zelnik József 2000. 09.
Cisztreci Diákok Szövetsége intézmény, szervezet diákszervezet Párdányi Miklós 2012. 06.
Bálint Márta személy színművész Pósa Zoltán 2012. 06.
Ferenczy család személy festőművész Keserű Katalin 2012. 06.
Hitel (folyóirat) intézmény, szervezet újságírás Papp Endre 2012. 06.
Molnár V. József személy néplélekrajz-kutató Kelemenné Farkas Márta 2012. 06.
Nagybányai Művésztelep intézmény, szervezet festészet Kernács Gabriella 2002. 06.
Olasz Ferenc személy filmrendező, fotóművész, operatőr Makovecz Imre 1998. 03.
Oloffson Placid személy bencés szerzetes Czigány György 2005. 03.
Pálos rend intézmény, szervezet szerzetesrend Török József 2008. 12.
Pap Gábor személy művészettörténész Makovecz Imre 1997. 03.
Papp Lajos személy szívsebész Juhász-Nagy Sándor 2003. 06.
Perner Ferenc személy transzplantációs sebész Lövey György 1999. 06.
Piarista rend intézmény, szervezet szerzetesrend Kapronczay Károly 2007. 12.
Sándor György személy író, előadóművész, „humoralista” Fekete György 1998. 03.
Sao Paolói Szent Gellért Apátság és Szent Imre Kollégium intézmény, szervezet oktatás Jordán László 1999. 06.
Sárospataki Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Fekete Károly 2005. 03.
Pannonhalmi Főapátság intézmény, szervezet hit megőrzése Poprády Géza 2004. 12.
Országos Széchenyi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum intézmény, szervezet könyvtár Poprády Géza 2002. 12.
Pécsi Kamarakórus és Tillai Aurél csapat, csoport, együttes énekkar Kerényi Mária 2005. 09.
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) oktatás Schmitt Pál 2003. 09.
Sopron hűsége alkotás, teljesítmény a leghűségesebb város Kubinszky Mihály 2007. 06.
Száztagú Cigányzenekar és szólistája, Bangó Margit csapat, csoport, együttes cigányzene Tóthpál József 2000. 06.
Szent István Társulat intézmény, szervezet könyykiadás Dávid Katalin 2001. 03.
Szent Rókus Kórház intézmény, szervezet kórház Szállási Árpád 2001. 12.
Szőnyi Erzsébet személy zeneszerző, zenepedagógus Szokolay Sándor 2004. 09.
Valahol Európában és Radványi Géza rendező alkotás, teljesítmény film Hernádi Gyula 1995. 12.
Tempfli József személy katolikus püspök Tőkés László 1997. 09.
Természet Világa intézmény, szervezet folyóirat Gazda István 2004. 03.
Bethlen Gábor Alapítvány intézmény, szervezet a nemzeti összetartozás szolgálatában Bakos István és Kiss Gy. Csaba 1997. 03.
Tiszatáj (folyóirat) intézmény, szervezet folyóirat Bíró Zoltán 1999. 06.
Toldy Ferenc Gimnázium intézmény, szervezet oktatás Buzinkay Géza 2007. 09.
Trogmayer Ottó és a Nemzeti Történeti Emlékpark kialakításában közreműködők alkotás, teljesítmény Fogor István 1997. 06.
Tőkés László személy püspök, politikus Kincses Előd 1995. 12.
Tungsram Kodály Zoltán Férfikara csapat, csoport, együttes énekkar Tóthpál József 2008. 06.
Tízezer nap és Csoóri Sándor, Kósa Ferenc, Sára Sándor alkotás, teljesítmény film Lugossy László 1997. 09.
V. Majzik Mária személy szobrászművész Jókai Anna 2002. 12.
Váradi Péter Pál személy fotóművész Kondor Katalin 2005. 03.
A magyar nép Szent Korona iránti tisztelete 1999. 06.
Fővárosi Énekkar csapat, csoport, együttes énekkar Zelinka Tamás 2012. 09.
Hazajáró honismereti televíziós műsor szellemisége alkotás, teljesítmény televíziós műsor Böjte Csaba 2012. 09.
Vásáry Tamás személy zongoraművész, karmester Kerényi Mária 1999. 09.
Vértesaljai Antalné személy népművész, néptanító Réthelyi Miklós 2008. 03.
Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor személy szobrászművész Feledy Balázs 2003. 03.
Szabó Dénes és a Cantemus Gyermekkórus és Pro Musica Leánykar csapat, csoport, együttes énekkar Tarcai Zoltán 2004. 09.
Tihanyi Bencés Apátság intézmény, szervezet hit megőrzése Szörényi László 2005. 06.
Vörösmarthy Dániel személy szemész Szállási Árpád 2005. 12.
Pálos Szent Vincéről elnevezett Szatmári Irgalmas Nővérek intézmény, szervezet szerzetesrend Cséfalvay Pál 2007. 03.
Szarka György személy geológus, honismereti vezető Császár Angéla 2008. 09.
Szentendrei Régi Művésztelep intézmény, szervezet képzőművészet Hann Ferenc 2008. 09.
Zeneakadémia (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) intézmény, szervezet zeneoktatás Szegedy-Maszák Mihály 2007. 03.
Várdy Béla és Várdy Huszár Ágnes személy történész, irodalomtörténész Ludányi András 2013. 06.
Győri ETO kézilabdacsapata és Görbicz Anita csapat, csoport, együttes kézilabda Szilágyi Andrea 2013. 06.
Nádasdy Alapítvány és az alapító Nádasdy Ferenc intézmény, szervezet kultúra támogatása Ódor László 2008. 03.
Bakos Gáspár és a HatNet csapat személy asztrofizikus Szabados László 2013. 09.
Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium intézmény, szervezet oktatás Benkő Samu 2006. 12.
Tardy János személy természetvédő Zlinszky János 2005. 06.
B. Kovács István személy gömörológus, muzeológus, szerkesztő Erdélyi Géza 2013. 09.
Böszörményi Gergely személy egyházzenész Bogárdi Szabó István 2012. 12.
Kassai Lajos személy lovasíjász Lezsák Levente 2012. 12.
Magyar Földrajzi Múzeum intézmény, szervezet földrajztudomány Gábris Gyula 2012. 12.
Zelnik József személy etnográfus, író Bakos István 2012. 12.
Záborszky József és a Szent István Király Szimfonikus Zenekar csapat, csoport, együttes énekkar Devich János 2000. 12.
Erdélyi magyar protestáns lelkészképzés alkotás, teljesítmény oktatás Kozma Zsolt 2010. 09.
A magyar katonai térképészet történelmi jelentőségű teljesítménye alkotás, teljesítmény térképészet Klinghammer István 2011. 12.
Pécsi Zsolnay Gyár intézmény, szervezet porcelángyártás Fekete György 2004. 06.
Fasori református templomban élő gyülekezet intézmény, szervezet vallási közösség Bogárdi Szabó István 2013. 12.
Pető Intézet intézmény, szervezet mozgássérültek gondozása Réthelyi Miklós 2013. 06.
Jelenczki István személy filmrendező Dárday István 2013. 06.
Egymásért Alapítvány intézmény, szervezet karitatív tevékenység Majnek Antal 2016. 03.
Erdélyi Kárpát Egyesület intézmény, szervezet természetjárás Dávid Gyula 2013. 09.
Magyar Védőnői Szolgálat intézmény, szervezet csecsemőgondozás Tulassay Tivadar 2013. 09.
Évezredes népi gyógyászatunk alkotás, teljesítmény orvoslás Pottyondy Ákos 2013. 09.
Földi Imre személy súlyemelő, edző Aján Tamás 1999. 09.
Eősze László személy zenetörténész Szőnyiné Szerző Katalin 2013. 09.
Honvéd Férfikar csapat, csoport, együttes éneklés Tóthpál József 2013. 03.
Lukács János személy történész Botos Máté 2012. 09.
Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium intézmény, szervezet oktatás Rezi Elek 2011. 06.
Kaláka együttes csapat, csoport, együttes zene Lackfi János 2014. 03.
Kalász Márton személy költő, író Antall István 2014. 03.
Kispálné dr. Lucza Ilona személy múzemigazgató Kovács Gergelyné 2014. 03.
Takaró Mihály személy író, költő, irodalomtörténész Raffay Ernő 2014. 03.
Faragó Laura személy énekművész, népdalénekes Tóthpál József 2014. 06.
Gazda József személy szociográfus, író Halász Péter 2014. 06.
Losonczi Áron személy építészmérnök Pakucs János 2014. 06.
Matuska Márton személy újságíró Osztie Zoltán 2014. 06.
Hamerli család személy kesztyűkészítő Sey Gábor 2014. 06.
Kunkovács László személy fotóművész, etnográfus Sáros László György 2014. 03.
Jónyer István személy asztaliteniszező Stocker Miklós 2014. 06.
Popovics Béla személy tanár, helytörténész Vári Fábián László 2014. 06.
Jankovics Marcell személy rendező Orosz István 2013. 12.
Palkovits Miklós személy orvos Szél Ágoston 2013. 12.
Szelényi Károly személy fotóművész Marosi Ernő 2013. 12.
Bókay-klinika intézmény, szervezet gyermekgyógyászat Tulassay Tivadar 2014. 09.
Fülöp G. Dénes és Fülöpné Suba Ilona személy lelkész Ötvös József 2014. 09.
Vincze és Fiai Papírmerítő és Könyvkötő Műhely intézmény, szervezet papírmerítő Poprády Géza 2010. 12.
Debreceni Hajdú Táncegyüttes csapat, csoport, együttes néptánc Diószegi László 2014. 09.
Gulyás Dénes személy operaénekes Batta András 2014. 09.
alcsócsernátoni Haszmann család csapat, csoport, együttes múzeum Szabó Zsolt 2013. 12.
Fonó Budai Zeneház intézmény, szervezet népzene Birinyi József 2013. 12.
Pál István "Szalonna" és bandája csapat, csoport, együttes népzene Böszörményi Gergely 2014. 12.
Százados úti művésztelep intézmény, szervezet képzőművészet, iparművészet Sipos Endre 2014. 12.
Magyar tüdőgondozói hálózazt intézmény, szervezet tüdőgondozás Kunszenti Tamás 2014. 12.
Tolcsvay László személy zenész, énekes, zeneszerző Csorba László 2015. 03.
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar csapat, csoport, együttes énekkar Böjte Csaba 2015. 03.
Koncsol László személy irodalomkritikus, művelődéstörténész Kövesdi Károly 2015. 03.
Alsó- és Felsőőri Színjátszók csapat, csoport, együttes színjátszás Deák Ernő 2014. 12.
Bubnó Tamás és a Szent Efrém Férfikar csapat, csoport, együttes egyházzene Kocsis Fülöp 2014. 09.
Kovács Gyula személy gyümölcsész Ambrus Lajos 2015. 06.
Lengyel-magyar barátság alkotás, teljesítmény barátság Kovács István 2015. 06.
Vasárnapi Iskola Alapítvány intézmény, szervezet szórványmentés Vetési László 2015. 06.
Nemeshegyi Péter személy szerzetes Várnai Jakab 2015. 06.
Mezőtúri Református Kollégium intézmény, szervezet oktatás Veres-Kovács Attila 2015. 06.
Balogh Kálmán és Lukács Miklós személy cimbalomművész Liber Endre 2015. 09.
Lajos életműve, az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság személy labdarúgó Ballai Attila 2015. 06.
kárpátaljai Credo együttes csapat, csoport, együttes egyházi zene Böszörményi Gergely 2015. 12.
Daczó Lukács Árpád személy szerzetes Takács György 2015. 09.
vargyasi Sütő család személy bútorfestés, fafaragás Vargha Mihály 2015. 12.
É. Kovács László személy néprajzi gyűjtő B. Kovács István 2015. 09.
Buda Ferenc személy költő Füzi László 2015. 09.
Halász Judit személy színművésznő, énekesnő Takács József 2015. 03.
szegedi Somogyi Könyvtár intézmény, szervezet könyvtár Szőkefalvi-Nagy Erzsébet 2015. 12.
Somogyi Győző személy grafikus, festő Kovács István 2014. 09.
Autóbusztervezés, autóbuszgyártás Magyarországon alkotás, teljesítmény autóbuszgyártás Takács János 2015. 09.
Deáky András személy tanár Halász Péter 2016. 03.
Cseh László személy úszó Csurka Gergely 2015. 12.
Gisztl Anna személy ruhatervező Budai Ilona 2015. 12.
Csukás István személy író Lackfi János 2016. 12.
Kuklay Antal és Telenkó Miklós lelkipásztorok Hofher József 2014. 12.
Magyar Máltai Szereteszolgálat Jelenlét Programja intézmény, szervezet karitatív tevékenység Beer Miklós 2016. 12.
Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium intézmény, szervezet oktatás Beke György 2003. 03.
Wekerletelep alkotás, teljesítmény emberközpontú lakópark Benkő Samu 2004. 09.
Albert Gábor és Albert Zsuzsa személy író Szijártó István 2016. 12.
Páll család (Korond) csapat, csoport, együttes fazekasművészet Szatmári Ferenc 2016. 12.
Domonkos Béla személy szobrászművész Kubassek János 2016. 06.
Gárdonyi Zoltán és Zsolt személy zeneszerző Berlász Melinda 2016. 06.
Jánosi Antal személy dramaturg Deák Ernő 2016. 06.
Ritoók Zsigmond személy klasszika-filológus Németh György 2016. 06.
Csonkaréti Károly személy hadtörténész Margitay-Becht András 2016. 09.
Misztrál együttes csapat, csoport, együttes népzenei együttes Sipos Mihály 2016. 06.
Kassai Magyar Ipariskola intézmény, szervezet oktatás Albert Sándor 2016. 09.
Lukácsi Huba személy rendezőtanár Takács Bence Ervin 2016. 09.